Et drømmehjem for Norges beste ledelse- og teknologirådgivere

Hva vi kan hjelpe med

En gjennomtenkt og godt implementert IT-arkitektur utgjør grunnlaget for velfungerende IT-tjenester i enhver organisasjon, men i en hektisk hverdag der kjernevirksomheten krever sitt, kan det likevel være fristende å la være å investere tid og ressurser i virksomhetsarkitektur.

Les mer

Gritera bistår med rådgivning og ledelse av anskaffelsesprosesser for IT-løsninger, implementeringsprosjekter og drift- og forvaltningstjenester. Vi kan hjelpe i hele eller deler av prosessen fra behovskartlegging, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, leverandørdialog, evaluering, kontraktsforhandlinger og leverandøroppfølging. Startfasen er særdeles viktig da denne legger hele grunnlaget for videre suksess og måloppnåelse.

Les mer

Prosjektledelse er nøkkelen til godt gjennomførte prosjekter – enten de gjennomføres i det private eller det offentlige. Gritera bistår med prosjektledelse av både mindre prosjekter og i de aller største og mest komplekse IT- og digitaliseringsprosjektene.

Vi kan også hjelpe med å etablere, forbedre og lede styringen av prosjektportefølje i din virksomheten. Vår erfaring viser at virksomheten på ulike nivåer vil ha stor nytte av å bli ledet med agil metodikk, og agil teamledelse er en av Griteras kjernetjenester. Vi vil kunne hjelpe med å avdekke om en agil tilnærming bør anvendes og hvilken tilnærming som passer best for å skape mest effekt for din virksomhet. Om nødvendig kan vi hjelpe til med å forberede organisasjonen for å ta i bruk agile teamledelse, og hjelpe til med å lede både enkelte team, samlinger av flere team og hele områder.

Les mer

Artikler

Nytt i Gritera