Et drømmehjem for Norges beste ledelse- og teknologirådgivere

Hva vi kan hjelpe med

En gjennomtenkt og godt implementert IT-arkitektur utgjør grunnlaget for velfungerende IT-tjenester i enhver organisasjon, men i en hektisk hverdag der kjernevirksomheten krever sitt, kan det likevel være fristende å la være å investere tid og ressurser i virksomhetsarkitektur.

Les mer

Gritera bistår med rådgivning og ledelse av anskaffelsesprosesser for IT-løsninger, implementeringsprosjekter og drift- og forvaltningstjenester. Vi kan hjelpe i hele eller deler av prosessen fra behovskartlegging, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, leverandørdialog, evaluering, kontraktsforhandlinger og leverandøroppfølging. Startfasen er særdeles viktig da denne legger hele grunnlaget for videre suksess og måloppnåelse.

Les mer

Prosjektledelse er nøkkelen til godt gjennomførte prosjekter – enten de gjennomføres i det private eller det offentlige. Gritera bistår med prosjektledelse av både mindre prosjekter og i de aller største og mest komplekse IT- og digitaliseringsprosjektene. Vi kan også hjelpe med å etablere, forbedre og lede prosjektporteføljestyring i virksomheten.

Les mer