Drømmehjemmet for de beste rådgiverne

Hva vi kan hjelpe med

Prosjektledelse er nøkkelen til godt gjennomførte prosjekter – enten de gjennomføres i det private eller det offentlige. Gritera bistår med prosjektledelse av både mindre prosjekter og i de aller største og mest komplekse IT- og digitaliseringsprosjektene.

Vi kan også hjelpe med å etablere, forbedre og lede styringen av prosjektportefølje i din virksomheten. Avhengig av arbeidet som skal utføres og organiseringen rundt prosjektet viser erfaring at noen prosjekter bør kjøres agilt, mens andre kan kjøres på mer tradisjonelt vis. Vi kan hjelpe med dette valget basert på tverrfaglig erfaring. Både prosjektledelse, porteføljestyring og mer agile roller er blant Griteras kjernetjenester.

Les mer

Vi i Gritera Quality jobber for at test og kvalitet er alles ansvar. For å lykkes med digital produktutvikling og fornøyde kunder så må det fokuseres på kvalitet helt fra start. En riktig tilnærming til test og kvalitet vil innebære at kravene/brukerhistoriene blir forståelige og testbare, at en prioriterer de viktigste egenskapene først, samt at kvalitetsarbeidet automatiseres i så stor grad som mulig slik at både kost og time-to-market reduseres.

Les mer

Gritera bistår selskaper med å skape verdi fra data og tilbyr rådgivning, ledelse og utvikling innenfor hele bredden av data og analytics.
Erfaringen vår dekker alt fra strategi, organisering og arkitektur til data-, BI- og ML-engineering.

Våre rådgivere har lang erfaring fra de ypperste miljøene innen analytics i Norge, en solid og moderne verktøykasse, og står klare for å bistå dere med å realisere selskapsstrategi og løse forretningsproblemer.

Les mer

En gjennomtenkt og godt implementert arkitektur utgjør grunnlaget for velfungerende IT-tjenester og prosesser i enhver organisasjon, men i en hektisk hverdag der kjernevirksomheten krever sitt, kan det likevel være fristende å la være å investere tid og ressurser i en god arkitektur og målbilde.

Les mer

Gritera bistår med rådgivning og ledelse av anskaffelsesprosesser for IT-løsninger, implementeringsprosjekter og drift- og forvaltningstjenester. Vi kan hjelpe i hele eller deler av prosessen fra behovskartlegging, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, leverandørdialog, evaluering, kontraktsforhandlinger og leverandøroppfølging. Startfasen er særdeles viktig da denne legger hele grunnlaget for videre suksess og måloppnåelse.

Les mer

Stadig flere organisasjoner tar i bruk en smidig tilnærming for digitalisering, transformasjoner, produktutvikling og prosjektgjennomføring. Vi vil kunne hjelpe med å avdekke om og hvor en agil tilnærming bør anvendes og hvilken tilnærming som passer best for å skape mest effekt for din virksomhet. Om nødvendig kan vi hjelpe til med å forberede organisasjonen for å ta i bruk agile teamledelse, og hjelpe til med å lede både enkelte team, samlinger av flere team og hele områder. Vi erfarer at anvendt riktig så fører dette til flere positive effekter:

  • Høyere verdi gjennom bedre prioritering og planlegging underveis
  • Lavere risiko gjennom testing av ferdige delfunksjoner underveis
  • Mindre unødvendig tid brukt på dokumentasjon
  • Optimalisering gjennom verdsetting av personer fremfor prosesser og verktøy
  • Godt arbeidsmiljø med fokus på respekt, åpenhet og samarbeid
  • Økt kundetilfredshet gjennom samarbeid fremfor kontraktsforhandlinger
Les mer

Artikler

Nytt i Gritera