Alle poster

Svein Bekkevold

Nytt tjenesteområde - Gritera Security

Store nyheter! Vi jobber kontinuerlig med å utvide våre tjenester for å best mulig dekke behovene hos våre kunder, og nå lanserer vi vårt nye tjenesteområde for informasjonssikkerhet – Gritera Security!

Samtidig som den teknologiske utviklingen skyter fart, utvikler også den digitale sårbarhetsflaten seg. Dette er noe trusselaktører vet å utnytte, og hverken myndigheter, virksomheter eller enkeltindivider er skjermet for denne utviklingen. Gjennom Gritera Security vil vi kunne tilby rådgivning innen informasjonssikkerhet med sterkt fokus på kvalitet og integritet for å sørge for robusthet og kontinuitet når uønskede hendelser er et faktum.

Det nye tjenesteområdet ledes av Svein Bekkevold, som har lang praktisk erfaring som informasjonssikkerhetsleder i offentlig- og privat sektor. Trenger du en midlertidig Informasjonssikkerhetsleder/CISO eller bistand til å legge en strategi for etablering og implementering av et styringssystem for sikkerhet? Trenger du rådgivning for å komme i gang med risikostyring av informasjonssikkerhet, eller få på plass et system for personvern? Vi hjelper deg gjerne!