Jobb med oss

Bli med å bygge et drømmehjem for Norges beste ledelse- og teknologirådgivere

Verdiløfte

 • Frihet og tillitt til å prioritere egen tid i forhold til prosjekter og kompetansebygging

 • Rettferdig kompensasjon for din kompetanse og innsats

 • Fravær av byråkrati

 • Spennende oppdrag

 • Del av et felleskap med andre dyktige konsulenter

 • Være med å forme og bygge drømmehjemmet for dyktige konsulenter

 • Uavhengig rådgiver med fullt fokus på det beste for kunde

 • God markedsføring av din kompetanse og erfaring

Det beste fra to verdener

Kompensasjon

Vi skal tilby bedre kompensasjon enn i tradisjonelle konsulentselskaper og større økonomisk trygghet enn som selvstendig konsulent. I Gritera har vi videre en åpen og rettferdig lønnspolicy der alle i selskapet kan se hva alle tjener. Denne åpenheten skal bidra til rettferdig belønning og motvirke enhver form for diskriminering.

Betingelser

 • Du kan velge fritt mellom modeller med ulikt fokus på økonomisk trygghet, valgfrihet eller belønning

 • Du får fulle sosiale rettigheter (folketrygd, permisjoner, permittering etc.)

 • Du har alle de vanlige økonomiske ansatte-godene

  • Forsikringer (Ansvar-, yrkesskade-, helse- og reiseforsikring)
  • 4% innskuddspensjon
  • Omsorgspenger, sykepenger og annet betalt fravær med dekning opp til 9G
  • Kompetansebygging
  • Laptop, mobil, mobilabonnement og annet grunnleggende utstyr til hjemmekontoret
  • Finansiering av "Workations" som er en blanding av ferie og arbeid

Lønnsmodeller

Som en Gritera-ansatt har du full valgfrihet blant kompensasjonsmodellene. Fast ansatte kan velge mellom Trygghet, Balansert og Frihet. Etter å ha valgt en kompensasjonsmodell kan ansatte også bytte til en annen modell senere.

I tillegg til å motta fastlønn og bonuslønn avhengig av personlig fakturering som nevnes nedenfor per modell, kan Gritera-rådgiverne også motta salgs- og rekrutteringsbonus ved å bidra innenfor disse respektive områdene.

Gritera tar hele kostnaden for utgifter til arbeidsgiveravgift og pensjon uavhengig av lønnsmodell, så på ingen måte er dette "bakt inn" i lønningene som nevnes nedenfor.

Trygghet

Trygghet

Med Trygghet får du fastlønn i all sin enkelhet - det samme beløpet på konto hver måned. Som fast ansatt får du selvsagt god pensjon, gode forsikringer og feriepenger. Ansatte med 4-7 års erfaring vil ha en totallønn på mellom 0,98 og 1,2 MNOK og ansatte med mer enn 8 års erfaring vil ha en totallønn på mellom 1,25 og 1,31 MNOK.

Balansert

Balansert

Med Balansert får du fastlønn i tillegg til en provisjonslønn på 28-33% (avhengig av erfaringsnivå) av faktureringen din. Den faste lønnen sikrer at du alltid har nok til å betale regningene dine, og provisjonslønnen sikrer deg en rettferdig andel av inntektene dine. Ansatte med 4-7 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,28 og 1,56 MNOK og ansatte med mer enn 8 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,68 og 1,83 MNOK. Omtrent halvparten av den totale lønnen vil være en fast lønn som er helt uavhengig av faktureringsgraden.

Frihet

Frihet

Med Frihet vil lønnen din avhenge av hvor mye du jobber og hvor attraktiv din kompetanse oppfattes i markedet for prosjektene du tar på deg. Sagt enkelt: Lønnen vil bli beregnet som 63-67 % (avhengig av erfaringsnivå) av din personlige fakturering. Ansatte med 4-7 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,5 og 1,8 MNOK og ansatte med mer enn 8 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,8 og 2,1 MNOK.