Jobb med oss

Bli med å bygge et drømmehjem for Norges beste ledelse- og teknologirådgivere

Verdiløfte

 • Frihet og tillitt til å prioritere egen tid i forhold til prosjekter og kompetansebygging
 • Rettferdig kompensasjon for din kompetanse og innsats
 • Fravær av byråkrati
 • Spennende oppdrag
 • Del av et felleskap med andre dyktige konsulenter
 • Være med å forme og bygge drømmehjemmet for dyktige konsulenter
 • Uuavhengig rådgiver med fullt fokus på det beste for kunde
 • God markedsføring av din kompetanse og erfaring

Det beste fra to verdener

Kompensasjon

Vi skal tilby bedre kompensasjon enn i tradisjonelle konsulentselskaper og større økonomisk trygghet enn som selvstendig konsulent. I Gritera har vi videre en åpen og rettferdig lønnspolicy der alle i selskapet kan se hva alle tjener. Dette skal bidra til rettferdig belønning og motvirke enhver form for diskriminering.

Betingelser

 • Du kan velge fritt mellom modeller med ulikt fokus på økonomisk trygghet, valgfrihet eller belønning

  • Du får fulle sosiale rettigheter (folketrygd, permisjoner, permittering etc.)

   • Du har alle de vanlige økonomiske ansatte-godene

    • Forsikringer (Ansvar-, yrkesskade-, helse- og reiseforsikring)
    • 4% innskuddspensjon
    • Omsorgspenger ("hjemme-med-sykt-barn") og sykepenger
    • Kompetansebygging
    • Laptop, mobil og mobilabonnement

   Kompensasjonsmodeller

   Full valgfrihet blant kompensasjonsmodellene. Faste ansatte kan velge mellom Trygghet, Balansert og Frihet, mens selvstendige kan velge å bli Samarbeidspartner.

   Trygghet

   Trygghet

   Med Trygghet får du fastlønn i all sin enkelhet – samme beløp inn på konto hver måned. Som fast ansatt får du pensjon, gode forsikringer og feriepenger. Ansatte med 4-7 års erfaring vil ha en totallønn på mellom 0,9 og 1,1 MNOK og ansatte med over 8 års erfaring vil ha en totallønn på mellom 1,15 og 1,2 MNOK.

   Balansert

   Balansert

   Med Balansert får du fast lønn i tillegg til en bonus. Den faste lønnen sørger for at du alltid har nok til å betale regninger, og bonusen sikrer deg en rettferdig andel av din inntjening. Ansatte med 4-7 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,2 og 1,5 MNOK og ansatte med over 8 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,5 og 1,8 MNOK. Omtrent halvparten av den totale lønnen vil være fastlønn som er helt uavhengig av din faktureringsgrad.

   Frihet

   Frihet

   Med Frihet vil lønnen din avhengige av hvor mye du jobber og hvor attraktiv kompetansen din oppfattes i markedet for de prosjekter du tar på deg. Ansatte med 4-7 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,5 og 1,8 MNOK og ansatte med over 8 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,8 og 2,1 MNOK.

   Samarbeidspartner

   Samarbeidspartner

   Som Samarbeidspartner er du ikke ansatt i Gritera og du kan jobbe på oppdrag for andre som ikke representerer en interessekonflikt med oss. Du vil være en del av det faglige og sosiale fellesskapet i Gritera, samt få tilgang til verktøy for epost, samhandling og timeføring. Vi vil prioritere å finne spennende prosjekter for deg og vi vil markedsføre deg til våre kunder. Du ordner selv med pensjon, forsikringer, feriepenger og regnskap i eget selskap. Som Samarbeidspartner mottar du mellom 98% og 85 av alt du fakturerer avhengig av hvordan oppdraget ble vunnet. I tillegg får du salgsbonus og rekrutteringsbonus.