Jobb med oss

Bli med å bygge et drømmehjem for Norges beste ledelse- og teknologirådgivere

Verdiløfte

 • Frihet og tillitt til å prioritere egen tid i forhold til prosjekter og kompetansebygging

 • Rettferdig kompensasjon for din kompetanse og innsats

 • Fravær av byråkrati

 • Spennende oppdrag

 • Del av et felleskap med andre dyktige konsulenter

 • Være med å forme og bygge drømmehjemmet for dyktige konsulenter

 • Uavhengig rådgiver med fullt fokus på det beste for kunde

 • God markedsføring av din kompetanse og erfaring

Det beste fra to verdener

Kompensasjon

Vi skal tilby bedre kompensasjon enn i tradisjonelle konsulentselskaper og større økonomisk trygghet enn som selvstendig konsulent. I Gritera har vi videre en åpen og rettferdig lønnspolicy der alle i selskapet kan se hva alle tjener. Dette skal bidra til rettferdig belønning og motvirke enhver form for diskriminering.

Betingelser

 • Du kan velge fritt mellom modeller med ulikt fokus på økonomisk trygghet, valgfrihet eller belønning

 • Du får fulle sosiale rettigheter (folketrygd, permisjoner, permittering etc.)

 • Du har alle de vanlige økonomiske ansatte-godene

  • Forsikringer (Ansvar-, yrkesskade-, helse- og reiseforsikring)
  • 4% innskuddspensjon
  • Omsorgspenger ("hjemme-med-sykt-barn") og sykepenger
  • Kompetansebygging
  • Laptop, mobil og mobilabonnement

Lønnsmodeller

Trygghet

Trygghet

Med Trygghet får du fastlønn i all sin enkelhet - det samme beløpet på konto hver måned. Som fast ansatt får du selvsagt god pensjon, gode forsikringer og feriepenger. Ansatte med 4-7 års erfaring vil ha en totallønn på mellom 0,9 og 1,1 MNOK og ansatte med mer enn 8 års erfaring vil ha en totallønn på mellom 1,15 og 1,2 MNOK.

Balansert

Balansert

Med Balansert får du fastlønn i tillegg til en bonus. Den faste lønnen sikrer at du alltid har nok til å betale regningene dine, og bonusen sikrer deg en rettferdig andel av inntektene dine. Ansatte med 4-7 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,2 og 1,5 MNOK og ansatte med mer enn 8 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,5 og 1,8 MNOK. Omtrent halvparten av den totale lønnen vil være en fast lønn som er helt uavhengig av faktureringsgraden.

Frihet

Frihet

Med Frihet vil lønnen din avhenge av hvor mye du jobber og hvor attraktiv din kompetanse oppfattes i markedet for prosjektene du tar på deg. Ansatte med 4-7 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,5 og 1,8 MNOK og ansatte med mer enn 8 års erfaring vil typisk ha en totallønn på mellom 1,8 og 2,1 MNOK.

Assosiert rådgiver

Assosiert rådgiver

Som assosiert rådgiver er du ikke ansatt i Gritera, og du kan jobbe på vegne av andre som ikke representerer en interessekonflikt med oss. Du vil være en del av det faglige og sosiale fellesskapet i Gritera, samt ha tilgang til verktøy for e-post, samhandling og timeføring. Vi vil prioritere å finne spennende prosjekter for deg, og vi vil markedsføre deg for våre kunder. Du administrerer selv din egen pensjon, forsikring, feriepenger og bokføring i ditt eget selskap. Som assosiert rådgiver får du mellom 98% og 85% av alt du fakturerer, avhengig av hvordan oppdraget ble vunnet. I tillegg får du en salgsbonus og en rekrutteringsbonus.