Hvem vi er / Profil

Svein Bekkevold

Partner

Svein er partner i Gritera Security, erfaren informasjonssikkerhetsrådgiver med lang erfaring fra forsvarssektoren.

Svein Bekkevold

Hovederfaring

Svein har 10+ år erfaring innen IT-teknologi og informasjonssikkerhet. Brorparten av hans karriere er fra forsvarssektoren, hvor han blant annet har jobbet i Cyberforsvaret, Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet. 

I rollen som Informasjonssikkerhetsleder/CISO for både Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Tolletaten har han ledet organisasjonens strategi for informasjonssikkerhet og sørget for å sette premisser, rådgi innen fagområdet og kontrollere etterlevelse av lover og regler.

Svein er sertifisert innen ISO 27001 for informasjonssikkerhetsstyring og ISO 27005 for risikostyring av informasjonssikkerhet. Videre er han en Certified Information Security Manager (CISM) og har en rekke kurs innenfor fagområdet. Hans hovedområder er implementering av sikkerhetsrammeverk, IT-sikkerhetsrevisjoner og modenhetsvurderinger av informasjonssikkerhet og generell rådgivning innen informasjonssikkerhetsstyring/Information Security Management Systems (ISMS).

Nøkkelkompetanse

  • Informasjonssikkerhetsstyring
  • Risikostyring av informasjonssikkerhet
  • IT-sikkerhetsrevisjon
  • Governance, Risk and Compliance (GRC)
  • Sikkerhetsloven med forskrifter