Alle poster

Miriam Huse

Jostein - ny partner i Gritera

Det er med stolthet vi ønsker Jostein Prytz velkommen som ny Partner i Gritera AS!

Jostein startet i Gritera i februar 2022, og har tidligere erfaring fra TietoEvry og Bouvet. Han har i sin karriere rukket å skape verdi for flere store virksomheter, og har vært en betrodd rådgiver for blant annet NMD, Statnett og Gjensidige.

I Gritera har Jostein tatt et spesielt stort ansvar for salg og forretningsutvikling, og hatt tett dialog med mange av våre samarbeidspartnere, kunder og kandidater. Arbeidet han har lagt ned har vært med på å gi Gritera den posisjonen vi har i markedet i dag. I tillegg har Jostein vært med på å utforme strategien for Gritera, samt vært en viktig bidragsyter for det sosiale og sportslige miljøet i selskapet.

Gritera har en åpen og transparent partnermodell som er kjent for alle ansatte i selskapet. Alle ansatte har lik mulighet til å kvalifisere for opptak i Partnerskapet basert på faktiske resultater og bidrag til bygging av selskapet uavhengig av antall års erfaring på CV. 

Vi er heldige som har så dyktige kolleger som er med på å bygge drømmehjemmet, og vi i Gritera gleder oss til å fortsette reisen sammen med Jostein. Vi gratulerer Jostein med ny rolle og nytt ansvar.