Alle poster

Liv Krabberød

Digital utvikling med fart og kvalitet

I digital utvikling står økt kundetilfredshet sentralt. Kundene forventer hyppige feilrettinger og forbedringer, ny funksjonalitet og nye produkter i en tid hvor endringstakten er stor. Et suksesskriterium vil være økt digital leveransefart, med kvalitet

Gritera Quality ønsker å fremheve hvordan det å kontinuerlig «bygge» kvalitet inn i leveransene basert på produktrisiko vil være en sentral bidragsyter for å lykkes med fart med kvalitet.

«Bygge» kvalitet kontinuerlig inn i leveransene 
Konsekvent fokus på kvalitet i alle ledd av leveranseflyten, forankret hos samtlige roller, vil bidra til å strømlinjeforme digitale utviklingssykluser. Dette vil igjen føre til raskere «time-to-market» med god kvalitet. Test og kvalitetskriterier bør defineres som del av «Definition of Done» som styrer de ulike stegene i leveranseflyten.

  • Invester i god kvalitet på brukerhistorier før de går inn i utvikling. Med dette oppnår man færrest mulig iterasjoner for feilretting og avklaring av misforståelser, dog i balanse med viktigheten av å få funksjonalitet ut til sluttkunden som kjenner behovet best.
  • Samspillet mellom produkteier, forretningsanalytikere, designere, testere og utviklere er grunnleggende for å sikre at en brukerhistorie gjenspeiler sluttbrukers behov og er spesifikk, forståelig, testbar og forankret. Testbare brukerhistorier kan i neste runde også effektivisere test design.
  • Sikre at test og kvalitet er på agenda på stand-up på lik linje med andre fagdisipliner. Fokus bør være på kvalitet på kritisk funksjonalitet fremfor test case status og antall feil: Hvor i løsningen er det god kvalitet, hvor er det dårlig kvalitet, hva slags type kritiske feil er funnet og hvilken funksjonalitet er fortsatt uklar?
  • Tidlig og kontinuerlig testing bidrar til å stabilisere funksjonalitet raskest mulig. Kontinuerlig sprint testing av brukerhistorier, tidlig testing av systemintegrasjoner og deler av ende-til-ende scenarier samt kjøring av oppdaterte automatiserte tester på så produksjonslikt testmiljø som mulig.
  • Sørge for at Demo’er har et «kvalitetsbyggende» fokus: I tillegg til å presentere funksjonalitet som er ferdig, få frem funksjonalitet som fortsatt er uklar for å få en tverrfaglig dialog om dette så tidlig som mulig

Kvalitets- og testfokus basert på produktrisiko
Produktrisiko er risikoen for at produktet ikke vil ha forventet kvalitet ved lansering. Forretningsmessig konsekvens og sannsynlighet for feil settes på funksjonelt nivå gjennom «gut feeling» refleksjon basert på en risikomatrise. Produktrisiko er et testmetodisk virkemiddel for å balansere tid, kost og kvalitet når vi «bygger» og måler kvalitet slik at vi hele tiden investerer i kvalitetssikring av funksjonalitet som vil ha høyest forretningsmessig risiko i produksjon. 
Målet er også et «to the bone» testscope for å bidra til leveransefart. 

  • Få opp produktrisiko på prioriterte brukerhistorier for å fokusere på å «bygge» kvalitet på de delene av leveransen hvor produktrisikoen er høyest. 
  • Kartlegge produktrisiko på systemkomponenter, verdikjeder, funksjonelle delområder og integrasjoner for en risikobasert gjennomføring av en så kort akseptansetest som nødvendig.

Gjennom å integrere kvalitet i alle aspekter av digital utvikling samt fokusere på produktrisiko er det mulig å øke leveransefart kombinert med tilstrekkelig kvalitet. Dette kan bidra til å tilfredsstille kundenes forventninger og sikre suksess i en stadig skiftende digital verden.

Hvis dette vekker interesse så ta gjerne kontakt med liv.krabberod@gritera.com for en uforpliktende prat for å gå mer i dybden på dette.

Liv Krabberød

Director
employee
Liv Krabberød