Alle poster

Nora Næss Hagalid

Digital utvikling i energibransjen

Energibransjen utfordres på mange måter, blant annet på å optimalisere strømforbruk og -fordeling ved hjelp av data. Digital utvikling krever en helt annen endringstakt enn energibransjen er vant med fordi det er annerledes enn fysiske installasjoner.

Kan digital produktledelse løse utfordringene?

Produktledelse handler om å ta høyde for hele livssyklusen i utviklingen av produkter og tjenester. Det henger ofte sammen med å jobbe agilt, men ikke alltid. God produktledelse kan også innebære klassisk prosjektledelse, dersom det er det som kreves for å oppnå målene med produktet.

Samspill mellom forretning og det digitale

  • Nøkkelen til god produktledelse ligger i å forstå både brukerbehov og de tekniske løsningene. Det innebærer å organisere seg på en måte som gjør at IT og forretning samarbeider godt.

Tydelige rammebetingelser

  • Å vri en organisasjon over mot produktledelse kan føre til uklar rolleforståelse og frustrasjoner. Her er det viktig med god endringsledelse. Å få med seg folka er ofte en større utfordring enn det tekniske. Det kan være ekstra krevende i energibransjen, der tradisjonell prosjektledelse står sterkt.  

Gjøre kontinuerlige forbedringer i hele livsløpet til et produkt

  • En god produktleder søker å jobbe stegvis for å sikre at man skaper verdi for brukerne. Det er viktig i en startfase for å sørge for at man bygger riktig produkt, men vel så viktig for å realisere gevinster over tid.

God IT-arkitektur

  • Det er stor forskjell på å utvikle et digitalt produkt i et oppstartsselskap kontra etablerte aktører i energibransjen med store og tunge IT-systemer. Har man en moderne arkitektur vil det gjøre at utviklingstakten kan økes betraktelig uten å øke risikoen for alvorlige feil.

God digital produktledelse er krevende å få til, og ikke noe man klarer å få til over natten. Men det er nødvendig å jobbe mot det for å holde tritt med økt endringstakt og behov i energibransjen.  

Nora Næss Hagalid

Manager
employee
Nora Næss Hagalid