Hvem vi er / Profil

Nora Næss Hagalid

Manager

Manager i Gritera som har flere års erfaring med digital utvikling og teamledelse.

Nora Næss Hagalid

Hovederfaring

Nora har flere års erfaring med digital forretnings- og produktutvikling. Hun har også ledet flere tverrfaglige digitale produktteam.

Hun er opptatt av å forstå andre fagdisipliner, og opparbeider seg raskt god forståelse for fagfeltet hun jobber med. Hun tror på at man er best rustet til å løse forretningsproblemer ved tverrfaglig samarbeid.

Gjennom arbeid i større organisasjoner har hun lært seg god interessenthåndtering. Eksempelvis håndtering av ulike prosjekter som møtes i den samme digitale flaten.

Som person er Nora positiv, analytisk, nysgjerrig og omgjengelig. Hun har hovedsakelig jobbet innenfor finansbransjen, men har også kunnskap om kraft og energi.

Nøkkelkompetanse

  • Digital produktledelse
  • Teamledelse
  • Digital forretningsutvikling
  • Prosjektledelse