Hvem vi er / Profil

Simen Ringdahl

Senior Consultant

Simen er Data Scientist med erfaring fra dataanalyse, AI, virksomhetsstyring og teamledelse. Brenner for å gjøre beslutninger mer datadrevne og å generere innsikt i store datamengder.

Simen Ringdahl

Hovederfaring

Som data scientist har Simen jobbet i skjæringspunktet mellom industri og data. Han har erfaring med forvaltning av data fra sensorer til skytjenester, DataOps, simuleringer, datavisualiseringer, web-utvikling og strategiutvikling og virksomhetsstyring. I de fleste prosjekter har han bidratt som scrumleder eller som data scientist lead. Som utdannet innen nanoteknologi gir det han gode forutsetninger for å sette seg inn i en bredde av teknologier, og se potensialet av datavitenskap innen disse feltene.

Gjennom sitt tidligere engasjement har han også fått god forståelse for virksomhetsstyring, teamledelse, mediehåndtering og kommunikasjon.

Simen er en positiv, vittig og hyggelig kollega som strekker seg langt for å få et godt arbeidsmiljø. Han syns det er veldig gøy å lære, og kan fort stille mange spørsmål for å sette seg godt inn i nye utfordringer.

Nøkkelkompetanse

  • Datavitenskap
  • Digitale tvillinger
  • DataOps
  • Webutvikling
  • Smidige arbeidsmetoder
  • Datavisualiseringer
  • Analytics