Hva vi gjør / Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Velkommen til Gritera Security - Din partner innen Informasjonssikkerhet

Om oss
Gritera er en ledende leverandør av rådgivertjenester innen informasjonssikkerhet. Med vår ekspertise og lidenskap for cybersikkerhet, hjelper vi organisasjoner med å beskytte sine verdier.

Vårt team
Vår styrke ligger i vårt team av høyt kvalifiserte og erfarne informasjonssikkerhetseksperter. Vi samler bransjens beste talenter som kombinerer teknisk kunnskap med en helhetlig forståelse av informasjonssikkerhet. Dette gjør oss i stand til å tilby skreddersydde løsninger som passer til dine unike behov og utfordringer.

Informasjonssikkerhet

Våre Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester som dekker hele spekteret av informasjonssikkerhet. Dette inkluderer:

 • Informasjonssikkerhetsleder/CISO for hire
 • Risikostyring, -vurdering og -håndtering
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og penetrasjonstesting
 • Due diligence rettet mot informasjonssikkerhet
 • Veiledning av virksomheten ved sertifisering mot ISO 27001
 • Rådgivning til etterlevelse av kravene i personvernforordningen
 • Bistand ved kravsetting og oppfølging av leverandører
 • Rådgi virksomheten i forbindelse med cyberforsikring
 • Utvikling av informasjonssikkerhetsstrategier, policyutforming og retningslinjeimplementering
 • Sikkerhetsbevissthetstrening, opplæring og øvelser
 • Overholdelse av relevante sikkerhetsstandarder, lover, krav og reguleringer 
 • Fagekspertise innen anerkjente standarder som: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27005, NIST CSF, CIS Controls og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Vår tilnærming

Vi tror på en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet. Vår prosess involverer grundig analyse av virksomhetens systemer og prosesser, identifisering av potensielle trusler og sårbarheter, utforming av skreddersydde løsninger og kontinuerlig oppfølging for å sikre at sikkerhetstiltak er effektive over tid.

Hvorfor velge Gritera?

Ekspertise: Vårt team består av erfarne eksperter med globalt anerkjente sertifiseringer for informasjonssikkerhetsstyring (ISO/IEC 27001) og risikostyring (ISO/IEC 27005), samt dyp kunnskap om informasjonssikkerhet.

Tilpassede Løsninger: Vi forstår at hver organisasjon er unik. Våre løsninger er skreddersydd for å passe dine behov.

Resultatorientert: Vi fokuserer på målbare resultater som styrker virksomhetens sikkerhetsnivå og beskytter dine verdier.

Kundestøtte: Vi er dedikerte til å støtte våre kunder gjennom hele prosessen, fra rådgivning til implementering.

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med CEO i Gritera Security, Svein Bekkevold. Han er tidligere informasjonssikkerhetsleder/CISO for Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Tolletaten med mange års erfaring innen styring av informasjonssikkerhet.