Hva vi gjør / Systemutvikling

Systemutvikling

Gritera bidrar med sterk kompetanse på systemutvikling, med fokus på å løse kundens behov med de best egnede verktøyene vi har tilgjengelig. Vi tilbyr tekniske ressurser innenfor blant annet sky og plattform, utvikling, teknologi- og teamledelse samt DevOps som våre kjerneområder. 

Systemutvikling

Systemutvikling som en bærebjelke

Alle strategier, være det seg store retningsendringer eller teknologiske løft inn i fremtiden, trenger systemutvikling for å la seg realisere. Enten det er skreddersøm fra bunn til topp, eller hyllevareløsninger med tekniske integrasjoner mellom seg, må leveransene utvikles, kvalitetssikres og testes for å sikre at de møter forretningens behov på en god måte. 

Vår filosofi for utvikling er å gå inn i prosessen med et åpent sinn og være agnostiske i tilnærming til språk og teknisk plattform. Det finnes ikke ett verktøy som kan løse alle problemer og det er viktig å velge riktig teknologi for å løse utfordringen. 

Kvalitet og integritet er sentrale i måten vi leverer våre utviklingstjenester på, og vi mener at ved å investere i testing og verifisering fra starten av er en investering i en tryggere og mer stabil fremtid for produktet som utvikles. 

Kanskje er dere i en transisjonsfase mellom større teknologistrategier. Våre utviklere forstår behovet for å sikre kontinuitet i den daglige driften samtidig som man moderniserer og skaper nye løsninger som løser fremtidens utfordringer. 

Noen tjenester vi tilbyr innen Systemutvikling

Sky & Plattform

Det kan være vanskelig å løfte sin tekniske plattform fra et tradisjonelt on-site eller co-located miljø til skyen. Vi kan hjelpe med denne reisen i utredning, planlegging og gjennomføring:

 • Plattformstrategi
 • Plattform- og infrastrukturarkitektur 
 • Skymigrering
 • Målbilde, gapsanalyse og veikart

Utvikling

Våre utviklere stiller med mange års erfaring med utvikling av fagapplikasjoner og støttesystemer i et utall forskjellige sammensetninger. Vi kan bidra med spesifisering og utvikling av funksjonelle behov på flere nivåer i stacken, fra komplekse forretningsregler og prosessering av store datamengder til brukerorienterte grensesnitt bygd med moderne teknologier. 

 • Backend og dataprosessering
 • Frontend og visualisering
 • Integrasjoner mellom interne og eksterne systemer
 • API-design og mikrotjenestearkitekturer

Teknologi- og teamledelse

Vi kan bidra med ledelse i kundens leveranser, gjennom fremoverlente konsulenter med utviklerbakgrunn. Vi tilpasser oss til og bidrar i utformingen av smidige metodikker, samt stiller med teknologisk overblikk og rådgivning til større retningsendringer på teknologisiden. 

 • Agile teamledelse
 • Tech lead
 • Systemarkitektur

DevOps

DevOps er en sentral del av smidige leveranser, men det kan være vanskelig å finne veien fra sykliske, faste leveransemodeller til smidige kontinuerlige leveranser av programvare i hurtig endring. Det er ofte ikke gjort i en håndvending og vi har lang erfaring med å bygge disse overgangene steg for steg. 

 • Innføring av DevOps i organisasjoner
 • CI/CD og kontinuerlige leveransemodeller
 • Utvikling og design av pipelines for automatisering av prosesser
 • Bygg og deploy av programvare
 • Innføring av SDL (Secure Development Lifecycle) for sikkerhetskritiske tjenester
 • Automatisering av kvalitetssikring, testing, sjekklister og produksjonssetting

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med leder av Gritera Code, Eirik W. Talberg, som er utvikler og arkitekt med mange års erfaring fra virksomhetskritiske systemer i offentlig og privat sektor.