Hva vi gjør / Test og kvalitet

Test og kvalitet

Vi i Gritera Quality jobber for at test og kvalitet er alles ansvar. For å lykkes med digital produktutvikling og fornøyde kunder så må det fokuseres på kvalitet helt fra start. En riktig tilnærming til test og kvalitet vil innebære at kravene/brukerhistoriene blir forståelige og testbare, at en prioriterer de viktigste egenskapene først, samt at kvalitetsarbeidet automatiseres i så stor grad som mulig slik at både kost og time-to-market reduseres.

Test og kvalitet

De beste rådgiverne

Gritera Quality tilbyr de fremste testrådgiverne, testlederne og tekniske testere for private og offentlige virksomheter. Vi bruker anerkjente testmetoder, er godt kjent med de ulike og mest moderne testverktøyene i markedet og tilbyr teknisk kompetanse innen testautomatisering, ytelse, testdata og sikkerhet. Våre rådgivere har erfaring fra store tunge ERP-prosjekter til smidige prosjektleveranser og DevOps med høy grad av automatisering der test er en naturlig del av utviklernes CI/CD pipeline (continuous integration and continuous deployment).

Felles ansvar for kvalitet og risikobasert testing

Vi mener at all testing skal være risikobasert. Ved å gjennomføre en analyse av hva som er mest kritisk for at ett produkt eller en tjeneste skal lykkes vil vi lage en tilpasset testtilnærming. En slik analyse vil lage grunnlaget for prioritering av tester og hvilke områder, egenskaper eller funksjoner som skal ha høyeste testdekning. Selve analysen lages i samråd med forretning og bør samsvare med hva som gir mest forretningsverdi for utvikling- og testinnsatsen.

Noen tjenester vi tilbyr innen Test og Kvalitet

Testrådgivning og testledelse

I både store og små prosjekter er det behov for en gjennomtenkt teststrategi og tilnærming for å sikre kvalitet, kostnad og hurtighet. Ved å fokusere på risiko og en «shift-left tankegang» der kvalitet er alles ansvar vil våre rådgivere implementere en helhetlig tilnærming til test der forretning og sluttbruker er i fokus. Våre konsulenter har erfaring med ulike prosjektmetodikker, best practice innen test og kvalitet, samt ulike verktøy innen i prosjekt- og testadministrasjon.

Gritera Quality bistår også virksomheter med organisering av testarbeidet, forbedringer av testprosessen og kontraktsforhold ved anskaffelser.

Teknisk test og testutvikling

I de fleste IT-prosjekter er det høyt fokus på de funksjonelle kravene og ønskene til en løsning. Men når en utvikler nye digitale tjenester eller jobber med kontinuerlig utvikling er det viktig at en ikke glemmer de ikke-funksjonelle kravene og behovene. Kravene og forventningene til ytelse, sikkerhet, robusthet og brukervennlighet er vel så viktige.

Gritera tilbyr tekniske testere som jobber med ikke-funksjonelle krav. Testere som har god teknisk kompetanse, som kan testautomatisering og som kan utvikle løsninger for å effektivisere testingen og være en sparringspartner for utviklere og forretningsressurser.

Testmiljø og testdata

For en effektiv og sikker utviklingsprosess er en avhengig av utvikling- og testmiljøer som gjenspeiler produksjonsmiljøet. Miljøer som har de samme egenskapene og mulighetene slik at prosesser for utvikling og test følges, både i prosjekt og forvaltning.

I tillegg til tilgjengelige testmiljøer, trenger en også testdata for utvikling og test. Testdata som følger samme sikkerhetsprinsipper som i produksjon og som kan konsumeres og administreres effektivt. Gritera testrådgivere har jobbet med både store og små organisasjoner og kjenner godt til ulike løsninger og tilbyr bistand innen strategi for testmiljø og for testdata.

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med en av lederne for test og kvalitet, Stian Erdal-Arvnes eller Fiona Østensvig.