Hva vi gjør / Data Analytics

Data Analytics

Gritera bistår selskaper med å skape verdi fra data og tilbyr rådgivning, ledelse og utvikling innenfor hele bredden av data og analytics.
Erfaringen vår dekker alt fra strategi, organisering og arkitektur til data-, BI- og ML-engineering.

Våre rådgivere har lang erfaring fra de ypperste miljøene innen analytics i Norge, en solid og moderne verktøykasse, og står klare for å bistå dere med å realisere selskapsstrategi og løse forretningsproblemer.

Data Analytics

Data-, BI- og ML- engineering

 • God innsikt krever dyktige lagspillere som kan designe, modellere og implementere riktige løsninger - enten det gjelder en ny dataplattform, et dataprodukt, en BI-rapport eller en maskinlæringsmodell.
 • Våre konsulenter har et bredt erfaringsspekter som arkitekter kombinert med lang erfaring som utviklere. De kan dermed sikre at dine prosjekter realiseres på riktig måte til riktig tid.

Typiske roller og ansvarsområder:

 • Tech lead/Arkitekt (kravanalyse, løsningsdesign, arkitekturvalg, datamodellering, testledelse, teamledelse)
 • Data Engineer (ETL/ELT-utvikling, datamodellering, dataplattformutvikling, test, automatisering)
 • BI Engineer (utvikle BI-rapporter, visualiseringer, tilrettelegge data for self-service)
 • ML Engineer (utvikle/trene ML- og statistiske modeller, MLOps, forretningsanalyser)

Datastrategi

 • Satsing på data og analyse krever en tydelig datastrategi som beskriver hva en ønsker å oppnå og når. Denne bør være tett koblet til selskapsstrategien og tilpasset ens budsjetter, tekniske løsninger og kompetanse.
 • Gritera hjelper deg definere en datastrategi tilpasset dine spesifikke behov og kan bistå med as-is-evaluering, gapsanalyse, målbilde, veikart og rådgivning rundt teknisk arkitektur - samt estimering og planlegging av implementeringsprosjekt.
 • Typiske problemstillinger:
  Hvilke innsiktsbehov har vi, hvordan skal disse dekkes og når?
  Hvilke konkrete teknologier skal vi velge eller migrere til, f.eks. innenfor en prioritert skyleverandør?
  Hva må vi gjennomføre av aktiviteter for å sikre at vi etterlever lover og regler?

Organisering og effektivisering

 • En effektiv dataorganisasjon leverer ny innsikt raskt og med høy kvalitet.
 • Gritera bistår med å velge riktig organisering, heve kompetanse, automatisere testing og deployment samt sikre effektive arbeidsprosesser.
 • Typiske problemstillinger:
  Hvordan bør vi organisere oss og hvilke tiltak kan vi gjennomføre for å forbedre og effektivisere hvordan vi jobber med data i dag?
  Hvordan kan vi forbedre tid-til-marked og kvalitet med å ta i bruk elementer fra Dev/DataOps eller gjennomføre andre tiltak?
  Hvordan kan vi fjerne unødvendige flaskehalser i dagens prosess fra utvikling til produksjon?

Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt med en av lederne for data analytics, Baste Fladmark eller Jhonny Sharma.