Hva vi gjør / Agile

Agile

Stadig flere organisasjoner tar i bruk en smidig tilnærming for digitalisering, transformasjoner, produktutvikling og prosjektgjennomføring. Vi vil kunne hjelpe med å avdekke om og hvor en agil tilnærming bør anvendes og hvilken tilnærming som passer best for å skape mest effekt for din virksomhet. Om nødvendig kan vi hjelpe til med å forberede organisasjonen for å ta i bruk agile teamledelse, og hjelpe til med å lede både enkelte team, samlinger av flere team og hele områder. Vi erfarer at anvendt riktig så fører dette til flere positive effekter:

  • Høyere verdi gjennom bedre prioritering og planlegging underveis
  • Lavere risiko gjennom testing av ferdige delfunksjoner underveis
  • Mindre unødvendig tid brukt på dokumentasjon
  • Optimalisering gjennom verdsetting av personer fremfor prosesser og verktøy
  • Godt arbeidsmiljø med fokus på respekt, åpenhet og samarbeid
  • Økt kundetilfredshet gjennom samarbeid fremfor kontraktsforhandlinger
Agile

Suksessfaktorer

Å jobbe smidig krever ofte en omstilling for virksomheten som kan være krevende. Basert på vår erfaring ser vi at organisasjoner som lykkes med å innføre en smidig tilnærming ofte har følgende suksessfaktorer:

  • Felles forståelse av verdier og prinsipper
  • Riktig organisering og teamsammensetning, men også kjennskap, åpenhet og aksept for en smidig tilnærming
  • Velge riktig metode og tilnærming til virksomhetens behov og mål
  • Gode prosesser rundt endringsledelse

Vår erfaring viser at virksomheter får verdi av å benytte en smidig tilnærming selv om det skaleres på ulike nivåer i organisasjonen. Vi ser positive effekter både på teamnivå, prosjektnivå og bedriftsnivå. Gritera vil kunne hjelpe med å avdekke om en agil tilnærming bør anvendes og hvilke agile metoder som passer best for å skape mest effekt for din virksomhet. Om nødvendig kan vi hjelpe til med å forberede organisasjonen til å ta i bruk agile metodikk, og hjelpe til med å lede både enkelte team, samlinger av flere team og hele områder.

Ditt team i trygge hender

Vi tror de mest effektive agile teamlederne bør ha en tverrfaglig kunnskap for å lykkes på vegne av de organisasjonene vi bistår. Gritera har et tverrfaglig team som består av agile teamledere som er spesialiserte innenfor flere ulike fagretninger og innehar ulik bakgrunn og erfaring fra en rekke sentrale virksomheter i det norske markedet. Denne tverrfagligheten sikrer at våre konsulenter kan identifisere og etablere de beste løsningene for din virksomhet gjennom velfundert strategisk rådgivning, samt fleksibel og effektiv operativ støtte.

Vi kan agile rammeverk

Prince 2 Agile

I PRINCE2 Agile får du både en strukturert prosjektmetode og smidig tankegang i en pakke. Dette er en metode som passer spesielt bra for virksomheter som ønsker å tilpasse sin eksisterende prosjektledelsesmetode til en smidigere måte å jobbe på.

Lean

Lean handler om prosjektledelse og er en filosofi som fokuserer på kunden og tar utgangspunkt i å øke den økonomiske lønnsomheten i virksomheten. De som jobber med Lean er typisk opptatt av smidige prosesser og vil sørge for mindre sløsing. Stikkord: Forstå hva som er verdi for kunden > Skape flyt > Bli en lærende organisasjon.

Scrum

Scrum er et rammeverk som legger til rette for effektiv produktutvikling - ofte programvarebaserte produkter. Det er ikke så mye metodikk eller teknikker i Scrum - det er opp til den enkelte. Gritera vil imidlertid selvsagt kunne gi noen tips basert på våre erfaringer!

LeSS

Large-Scale Scrum (LeSS) er et rammeverk for å skalere Scrum, lean og agil utvikling to store produktgrupper.

Kanban

Metoden ble utviklet av Toyota for effektivisering av fabrikkene deres og mange assosierer den i dag med det mye brukte kanban-boardet bestående av post-its (ref. ikon). Lean-tankegangen kommer fra Kanban. Kanban kan betegnes som en form for Lean-metode for programvareutvikling. Kanban har også mye til felles med Scrum, men har en mindre etablert prosedyre for endringer.

Spotify-modellen

Mye av Spotifys suksess kan tilskrives deres unike tilnærming og modell for organisering av effektive utviklerteam (aka. "Squads" i modellen). Modellen deres fokuserer på autonomi, kommunikasjon, ansvarlighet og kvalitet. Når Squadene koordinerer med hverandre innenfor et område kaller vi dem en Tribe ledet av en Tribe Lead. Modellen støtter ytterligere skaleringer. På noen områder har den mye til felles med Scrum, men modellen er samtidig mer fleksibel.

SAFe

Scaled Agile Framework (SAFe) er et system for å implementere Agile, Lean og DevOps metodikker i større skala. SAFe er det mest populære rammeverket for en rekke ledende selskaper.