Hvem vi er / Profil

Jostein Prytz

Manager

Prosjektleder og rådgiver. Nytenkende og strukturert prosjektleder med stort fokus på kontinuerlig forbedring og nye muligheter. Sterkt kundefokus i rådgiverrollen som kombinerer teori med praksis.

Jostein Prytz

Hovederfaring

Jostein har erfaring som prosjektleder og rådgiver siden 2016. Han har erfaring fra å lede ulike prosjekter både i offentlige og privat sektor. Han har ledet prosjekter innenfor anskaffelser, utrulling, transisjon og transformasjon, anbud, utvikling, drift og forretningsutvikling. I tillegg har han jobbet mye med utbedring av virksomhet, kommunikasjon, endring og kursvirksomhet på ulike nivåer i et stort selskap gjennom sin Mentor rolle for CEO av EVRY. Jostein har hatt ulike roller som prosjektleder, teamleder, rådgiver, prosessansvarlig, og har jobbet med oppfølging og gjennomføring, karlegging, risikohåndtering og estimering.

Han har jobbet innen en mengde bransjer som forsikring, helse, bank, kraftbransjen, offentlig transport og datahåndtering på tvers av disse.

Jostein er svert opptatt av kvalitet i arbeid og kontinuerlig forbedring. Han er også veldig opptatt av å sørge for at alle deltakere i et prosjekt drar i samme retning, og med sin forståelse for menneske, teknologi og forretning tar han ofte rollen som broen mellom de tekniske ressursene og ledelsen for å sikre at man ønsker å oppnå det samme. Jostein er også opptatt av å tilpasse teori opp mot praktiske utfordringer slik at det gir faktiske resultater.

Jostein er tilpasningsdyktig og positiv, men heller ikke redd for å utfordre det etablerte. I sine ulike roller har Jostein fått vist frem sine egenskaper til å ta ansvar for gjennomføring som fører til sterke resultater. Egenskaper som er viktig for dette er evne til å se menneskene, fasilitere og legge til rette slik at prosjektdeltakere har best mulig forutsetninger, kommunisere tydelig slik at løsningen leveres til avtalt kvalitet, pris og tid.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Endringsledelse
  • Agile metoder
  • Prosessledelse
  • Ledelses Rådgiver