Hvem vi er / Profil

Sinem Gunes

Director

Ledelseskonsulent med erfaring innen strategisk rådgivning, digitale transformasjonsprosjekter og forretningsutvikling. Sinem brenner for innovasjon og utvikling, og genuint opptatt av å bidra til å nå kundens mål.

Sinem Gunes

Hovederfaring

Sinem har over 8 år med variert erfaring innen ledelsesrådgivning, prosjektledelse og forretningsutvikling fra ulike selskapsformer og bransjer. Sinem har jobbet i større digitale transformasjonsprosjekter i grensesnittet mellom teknologi og forretning.

Sinem har erfaring ifra oppstarts- og gründerbedrifter, samt større offentlige- og private virksomheter. 

Hun har i hovedsak prosjekterfaring innen offentlig sektor og ifra E-helse hvor hun har jobbet med prosjektledelse, endringsledelse og leverandøroppfølging. Hun har i samtlige prosjekter jobbet tett på toppledelsen i de ulike organisasjonene og bistått programledelsen i større digitale transformasjonsprogrammer. 

Faglig fokuserer Sinem på prosjektledelse, prosessledelse, strategisk kommunikasjon samt endringsledelse. Hun har en mastergrad i forretningsutvikling fra både NTNU og Boston University, samt en bachelorgrad i Statsvitenskap.

Som person er Sinem, empatisk, tydelig i kommunikasjon, ”gritty”, omgjengelig, nysgjerrig og opptatt av å se helhetsperspektivet.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Omstilling og endringsledelse
  • Digitalisering
  • Forretningsutvikling og strategi
  • Interessenthåndtering