Hvem vi er / Profil

Stian Korsen Wold

Manager

Ledelseskonsulent med erfaring innen prosjektledelse og arkitektur fra digitale transformasjonsprosjekter. Stian motiveres av å skape morgendagens helter med «True Grit»! Smartere, ærligere og mer bærekraftige organisasjoner som målrettet jobber med å løse morgendagens problemer.

Stian Korsen Wold

Hovederfaring

Stian har gjennom flere prosjekter i konsulentbransjen opparbeidet seg erfaring og kompetanse innen blant annet prosjektledelse, IT-strategi, IT-sourcing, arkitektur, systemimplementering, offentlige anskaffelser og endringsledelse. Stian er sertifisert i TOGAF, ITIL og SAFe.

Stian har 6 års erfaring fra helse- og offentlig sektor. Med en allsidig bakgrunn som bl.a. består av en mastergrad i teknologiledelse, bioingeniørgrad, og en god evne til å se det «store bildet» er Stian godt egnet til å jobbe i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Han opptatt av å sette sammen ulike brikker fra ulike fagområder til en helhetlig løsning som ikke bare realiserer forretningsstrategien, men som også understøtter organisasjonen helhetlig, og oppnår vekst og omstilling.

Som person er Stian strukturert, analytisk, løsningsorientert, omgjengelig og jobber svært godt i team. Stian skaper morgendagens helter ved å lede med rollemodellering og stayerevne. Gjennom sitt fokus på åpenhet, tillit og tilrettelegging av motivasjon skapes et mestringsorientert arbeidsklima, hvor resultatet blir et team med «True Grit» som leverer høy kvalitet.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektstyring og -ledelse
  • Prosessforbedring og digitalisering
  • Forretningsutvikling
  • Innovasjon
  • Design Thinking
  • Arkitektur
  • IT-anskaffelser
  • Helse og offentlig sektor