Hvem vi er / Profil

John-Erik Ranheim

Partner

Ansvarlig for utviklingen av Gritera og er en erfaren prosjektleder med lidenskap innenfor virksomhetsutvikling, tjenesteutsetting og forhandlinger

John-Erik Ranheim

Hovederfaring

John-Erik er en svært erfaren sourcing-rådgiver som har ledet prosesser for noen av de aller største og mest komplekse tjenesteutsettingene i det norske markedet de siste årene. Han er også en sterk prosjektleder som har ledet de fleste typer prosjekter og programmer i både privat og offentlig sektor. Har solid kompetanse innenfor strategisk rådgivning, porteføljestyring, organisasjonsutvikling og virksomhetsstyring.

Han har god forretningsmessig forståelse, jobbet mye med endringsledelse og har lang erfaring fra internasjonale miljøer med ulike kulturer, språk og bakgrunn. John-Erik er en svært omgjengelig leder med gode kommunikative evner, lærer raskt og er god på å håndtere komplekse problemstillinger. Han har jobbet mye som rådgiver på toppledernivå og har egenskapen til å få frem det essensielle som beslutningstakerne er opptatt av.

Nøkkelkompetanse

  • Sourcing
  • Porteføljestyring
  • Program- og Prosjektledelse
  • Forhandlinger og kontraktsledelse
  • Strategisk rådgivning
  • Organisasjonsutvikling