Hvem vi er / Profil

Eirik Åsheim

Director

Erfaren Virksomhetsarkitekt som brenner for at strategi skal bli til virkelighet, gjennom tverrfaglig arbeid med øynene rettet inn i fremtiden og de mulighetene de byr på.

Eirik Åsheim

Hovederfaring

Eirik har solid erfaring fra kundesiden med et hovedfokus på Arkitekturfaget, samt et tydelig fokus på strategi og innovasjon.

Han har ledet arkitekturmiljø, så vel som vært utførende og ansvarlig arkitekt i konkrete prosjekter. Eirik har også erfaring som prosjektleder i enkelte prosjekter, både innovasjonsprosjekter og mer arkitekturnære prosjekter. Han kjenner derfor godt til og er sertifisert i anerkjente rammeverk som TOGAF og liker å bevege seg mellom de ulike arkitekturlagene. 

Eirik har også vært en katalysator for videreutvikling og forvaltning av arkitkeurdokumentasjon og er godt kjent med verktøystøtte og hvordan lykkes med arkitekturdokumentasjon.

Som person er Eirik en analytisk person som liker å se på helheten med fokus på å treffe på behovene i en strategisk og langsiktig kontekst. Eirik er en brobygger og er god på relasjonsbygging og snakker godt med både teknisk personell så vel som organisasjonens ledelse.

Nøkkelkompetanse

  • Virksomhetsarkitektur
  • IT Arkitektur
  • Innovasjon og ny teknologi
  • Strategi