Hvem vi er / Profil

Christian Spidsberg

Director

Prosjektleder og rådgiver som er resultatorientert og opptatt av brukerorientering. Lang erfaring gjør at han finner riktig verktøy og metode for å løse oppgaven som gir verdi til organisasjonen.

Christian Spidsberg

Hovederfaring

Christian har over 20 års erfaring som prosjektleder og produkteier i både offentlig og privat sektor. Han har planlagt og gjennomført digital tjenesteutvikling med høy kompleksitet og mange interessenter.

Christian har kunnskap fra flere fagdisipliner og har ledet tverrfaglige team med deltagere fra både IT- og fagsiden. Han er spesielt opptatt av brukerorientering og leveranser som gir verdi til organisasjonen. Hans erfaring og kompetanse gjør at han finner riktige verktøy og metoder for å løse oppgaven.

Christian er strukturert, metodisk og resultatorientert. Han trives med høyt arbeidspress, utfordringer og har gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig. Han har også gode samarbeidsevner og bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Christian er sertifisert i PRINCE2, Management of Portfolios, Management of Programes, ITIL, TOGAF, Lean IT og AgileShift.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Porteføljestyring
  • Endringsledelse
  • Prosessledelse
  • Smidig utvikling
  • Brukerorientering