Hva vi gjør / ERP

ERP

Gritera er en uavhengig ERP-rådgiver med fokus på å hjelpe virksomheter med å digitalisere sine prosesser. Vi tilbyr en rekke tjenester for å sikre at de får maksimal nytte av sine ERP-investeringer.

Vi har et dyktig team av konsulenter med lang erfaring i å hjelpe virksomheter med å realisere sine mål og oppnå effektive resultater. Vi arbeider tett sammen med virksomheten for å forstå deres unike behov og vi hjelper kunder med å utvikle skreddersydde løsninger som passer deres virksomhetsområde.

Vår målsetting er å levere en enestående kundeopplevelse og sikre at virksomheter oppnår suksess med sine ERP-prosjekter.

ERP

En gjennomtenkt digitaliseringsreise med ERP

Vi imøtekommer enhver virksomhet i den fasen det nå er befinner seg i. Er din virksomhet i en tidlig fase av sin ERP-reise, så kan en ERP-forstudie være det mest fornuftige stedet å starte. Resultatene fra en slik studie vil bli viktig input inn i en eventuell anskaffelse- og påfølgende implementering av et ERP-system. Gritera kan også hjelpe bedrifter som er kommet lenger og i stedet trenger støtte under implementering eller drift og forvaltning av sitt ERP-system. Vi tilbyr tjenester innen Forstudier, Anskaffelse, Implementering og Drift og Forvaltning av ERP-systemer.

Noen tjenester vi tilbyr innen ERP

ERP Forstudie

ERP-forstudie er en av de viktigste tjenestene vi tilbyr virksomheter. En ERP-forstudie er en omfattende evaluering av virksomhetens nåværende prosesser og behov for å sikre at ERP-systemet som velges, passer deres unike behov.

Ved hjelp av en ERP-forstudie tilbyr vi bedrifter med en dyptgående analyse av deres virksomhet, inkludert en gjennomgang av deres nåværende systemer, prosesser og arbeidsflyt. Vi identifiserer styrker, svakheter, muligheter og trusler, og utarbeider en plan for hvordan en ERP-løsning kan hjelpe de med å løse utfordringene og forbedre effektivitet.

Resultatet av ERP-forstudien er en detaljert rapport som inneholder en oversikt over behov, anbefalinger om hvilke ERP-løsninger som passer best, og et målbilde for hvordan ERP-systemet vil sameksistere med andre systemer, prosesser og infrastruktur hos den spesifikke virksomheten - samt en plan for implementering av ERP-systemet og målbildet. Dette gir virksomheter en klar forståelse for hva som trengs for å oppnå suksess med sitt ERP-prosjekt og en mulighet til å forankre en beslutning om å ta det neste steget videre til en anskaffelsesfase.

ERP Anskaffelse

ERP-anskaffelse er en viktig tjeneste vi tilbyr. Som uavhengig ERP-rådgiver hjelper vi virksomheter med å finne og velge den beste ERP-løsningen for deres behov. Gritera har hjulpet flere at Norges største virksomheter i denne fasen – samt noen av de minste.

Ved ERP-anskaffelse tilbyr vi en dyp forståelse av ERP-markedet kombinert med en lengre erfaring med anskaffelser. Dette gir oss innsikten til å vurdere om en leverandør kan strekke seg litt lenger, eller om vi har kommet frem til en god avtale. Vi bistår gjennom alle fasene av en anskaffelsesprosess fra valg av avtaleverk (f.eks. SSA-T, SSA-SKY, …) til utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering av tilbud og med å forhandle og inngå avtaler mellom ERP-leverandører og din virksomhet - til den beste prisen og vilkårene.

Vi har et tett samarbeid med flere ledende ERP-leverandører, og kan derfor tilby en bred og uavhengig oversikt over de beste ERP-løsningene som finnes på markedet. Vi har også en omfattende kunnskap om de forskjellige funksjoner og egenskaper som er tilgjengelige, slik at vi kan hjelpe til med å velge den beste løsningen for virksomhetens spesifikke behov.

ERP Implementering

ERP-implementering er en av de mest kritiske fasene i et ERP-prosjekt, og vi tilbyr en omfattende tjeneste for å sikre en vellykket implementering.

Vår ERP-implementeringstjeneste innebærer å hjelpe med å planlegge og gjennomføre alle trinn i implementeringsprosessen, fra prosjektstyring og programvareinstallasjon til testing og opplæring av ansatte.

Vi tilbyr en skreddersydd tilnærming til implementering, hvor vi tar hensyn til de unike behovene og kravene til virksomheten. Vår erfaring og kunnskap om ERP-systemer minimerer risiko og redusere nedetid under implementeringen.

Vi har et dyktig team av ERP-konsulenter som er erfarne i å implementere ulike ERP-løsninger. Dette gir virksomheten en trygghet i at implementeringen vil bli gjennomført effektivt og innenfor tidsplanen.

ERP Drift og forvaltning

ERP drift og forvaltning er en viktig del for å sikre at en ERP-løsning fungerer optimalt og at løsningen gir verdi på lang sikt. Vi hjelper virksomheter med å sikre en god drift- og forvaltningsavtale som omfatter blant annet:

Overvåking av ERP-systemet for å oppdage eventuelle problemer som kan oppstå, og iverksetter tiltak for å løse disse.

Vedlikehold av ERP-systemet sikrer at systemet fungerer optimalt og er oppdatert med de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppdateringene.

Brukerstøtte for å hjelpe brukerne med å løse problemer og svare på spørsmål de måtte ha.

Rapportering og analyse av systemets ytelse og bruk for å gi kunden innsikt i systemets funksjonalitet og ytelse.

Endringshåndtering inkludert implementering av nye funksjoner og integrasjoner med andre systemer.

Leverandøroppfølging som sikrer at leverandøren som virksomheten inngikk en avtale med leverer på sin del av avtalen.

Andreas Arentz

Director
employee
Andreas Arentz