Hva vi gjør / Arkitektur

Arkitektur

Vi i Gritera mener at en gjennomtenkt og god arkitektur er en forutsetning for å kunne oppnå både hurtig verdiskapning og løsninger kjennetegnet av god ytelse og høy kvalitet. Vi ser også på arkitektur som nøkkelen til å sikre utvikling av løsninger som i tillegg til å være gode i bruk, er enkle å drifte og vedlikeholde.  

Er dette noe din organisasjon trenger hjelp med?

Arkitektur

En verden av muligheter

En god arkitektur er grunnlaget for velfungerende IT-tjenester som spiller sammen for å dekke dagens og fremtidens forretningsbehov. Dette krever at forretning og teknologi ses i sammenheng, og ikke utvikles uavhengig av hverandre.

Enhver styrt endring krever at man vet hvor man står og hvor man vil. Mangel på visjon – knyttet til både forretning og teknologi – gir en høy risiko for uønsket utvikling. En visjon og et målbilde som er kjent og akseptert i organisasjonen derimot, er som en usynlig gummistrikk som drar utviklingen i ønsket retning.

Gritera har arkitekter med høy kompetanse innenfor arkitektur. Vi kan dekke ulike behov knyttet til virksomhetsarkitektur, skyarkitektur og løsningsarkitektur. I tillegg har vi spisskompetanse på kapabilitetsbasert planlegging.

Erfarne IT-arkitekter

Griteras IT-arkitekter har god kunnskap om og erfaring med sentrale rammeverk som TOGAF, Zachmann, SAFe, Less, ITIL og kapabilitetsbasert planlegging.

Vårt fokus er likevel ikke på rammeverk, men på forretningsverdi.

Noen tjenester vi tilbyr innen IT-arkitektur

Virksomhetsarkitektur

Våre konsulenter kan gjennomføre evaluering av dagens arkitekturfunksjon, samt foreslå konkrete forbedringstiltak. Vi kan også bistå gjennom hele endringsprosessen knytte til å innføre eller forbedre arkitekturfunksjonen.

Våre virksomhetsarkitekter kan også bistå som tekniske rådgivere i anskaffelsesprosesser.

Skyarkitektur

Våre skyarkitekter har kunnskap om, og erfaring med skyplattform langt ut over oppsett av infrastruktur. Målet med bruk av skyløsninger er å sikre best mulig verdi for brukerne og organisasjonen. Dette forutsetter kunnskap om hele økosystem med tjenester og verktøy, ulike lisens- og kostnadsmodeller, samt kunnskap om sikkerhetsoppsett.

Våre skyarkitekter har erfaring med hvordan en organisasjon kan tilrettelegge for automatisering og selvbetjening for utviklerteam, noe som vi i Gritera tenker er viktige suksessfaktorer for å sikre hurtig verdiskapning. I tillegg kan våre arkitekter gi råd om hvordan, og hvor skreddersøm bør implementeres når systemlandskapet består av en eller flere skyapplikasjoner.

Løsningsarkitektur

Gritera kan tilby erfarne løsningsarkitekter som kartlegger nåsituasjon og utarbeider målarkitektur. Våre dyktige løsningsarkitekter beskriver og estimerer hvilke endringene som bidrar til å lukke gapene mellom dagens arkitektur og målarkitekturen. Våre arkitekter tar utgangspunkt i dagens prosesser og utarbeider forslag til nye prosesser sammen med både forretning- og IT-siden i organisasjonen. De fleste av våre arkitekter har erfaring med domenedrevet design, informasjonsarkitektur, microtjenester, integrasjoner og masterdataløsninger.

Våre arkitekter bidrar gjerne inn i en tidlig endringsfase, når et selskap har en idé om at noe kan forbedres eller et nytt forretningsområde skal etableres. Vi ser at våre arkitekter genererer mest verdi når de følger hele endringsprosessen, fra behovskartlegging til nye prosesser er implementert i nytt systemlandskap.

Kapabilitetsbasert planlegging

Våre konsulenter kan bruke kapabilitetsbasert planlegging til å fokusere på hva en bedrift må kunne gjøres i stedet for hvordan. En god oversikt over hvilke kapabiliteter en organisasjon må ha for å kunne nå sine overordnede mål, vil utgjøre et kraftfullt verktøy når prosjekter skal identifiseres og prioriteres.