Hva vi gjør / Arkitektur

Arkitektur

En gjennomtenkt og godt implementert arkitektur utgjør grunnlaget for velfungerende IT-tjenester og prosesser i enhver organisasjon, men i en hektisk hverdag der kjernevirksomheten krever sitt, kan det likevel være fristende å la være å investere tid og ressurser i en god arkitektur og målbilde.

Arkitektur

En verden av muligheter

I en digital tidsalder er mulighetene ubegrensede. Dette krever samtidig at forretning, informasjon, prosesser og teknologi ses i sammenheng og ikke utarbeides uavhengig fra hverandre. Tilfeldig utvikling av teknologi og integrasjoner uten målbilder, kan føre til unødvendig kompleks IT og dyr forvaltning. I noen tilfeller kan f.eks. mangel på målbilder for data medføre brudd på GDPR og dermed bøter på opptil 20 millioner Euro eller 4% av omsetning (den høyeste av de to).

Gritera hjelper deg å strømlinjeforme din IT-arkitektur slik at du reduserer dine kostnader og øker din kapabilitet til enkelt å tilpasse deg til muligheter ny teknologi tilbyr.

Erfarne IT-arkitekter

Griteras IT-arkitekter kjenner godt til relevante rammeverk som f.eks. TOGAF, ITIL og kapabilitetsbasert planlegging og har anvendt disse på en rekke prosjekter hos store kunder i Norge og internasjonalt. Vårt fokus er likevel ikke på hverken rammeverkene, systemene eller integrasjonene, men på resultater.

Noen tjenester vi tilbyr innen IT-arkitektur

Innføring av kapabilitet innen IT-arkitektur

Konsulenter i Gritera tilbyr bedrifter hjelp med å opprette, implementere og opprettholde en gjennomtenkt virksomhetsarkitektur.

Domenespesifikk IT-arkitektur

Våre arkitekter kan tilby tjenester rendyrket innenfor et spesifikt domene, som f.eks. forretning, applikasjon, data eller teknologi. Dette passer som oftest best inn i større prosjekter eller i etablerte IT-arkitekturgrupper.

Løsningsarkitektur

Gritera kan tilby løsningsarkitekter som fokuserer på å kartlegge dagens situasjon, utarbeide målarkitekturer og å planlegge og estimere kostnader for prosjektene som må til for å lukke gapene mellom dagens arkitektur og målarkitekturen. Dette kan passe godt når et selskap har en ide om at noe kan forbedres, men det er for tidlig å sette i gang et prosjekt fordi de ikke vet hva eller hvordan noe bør gjøres – eller hva det vil koste.

Kapabilitetsbasert planlegging

Våre konsulenter kan bruke kapabilitetsbasert planlegging til å fokusere på hva en bedrift må kunne gjøres i stedet for hvordan. En god oversikt over hvilke kapabiliteter en organisasjon må ha for å kunne nå sine overordnede mål, vil utgjøre et kraftfullt verktøy når prosjekter skal identifiseres og prioriteres.