Hvem vi er / Profil

Vilde Koch Fredriksen

Senior Consultant

Initiativrik, strukturert og allsidig seniorkonsulent med et sterkt engasjement for å oppnå gevinster gjennom digitalisering og prosessoptimalisering.

Vilde Koch Fredriksen

Hovederfaring

Vilde er siviløkonom fra NHH, og har de siste årene jobbet med ulike prosjekter i skjæringspunktet mellom IKT og forretning. Hun har jobbet med store implementeringsprosjekt både i privat og offentlig sektor, og har vært prosjektleder for prosjekter innen migrering og prosessoptimalisering.

Vilde har hatt rolle som prosjektleder, testleder og PMO. Hun har også jobbet med endringsledelse. Hun er vant med å jobbe tett med tekniske ressurser/IKT, og har erfaring og sertifisering innen ITIL/IT Service Management. Videre er hun sertifisert innen PRINCE2 og Scrum.

Som en ressurs er Vilde allsidig og hardtarbeidende, og trives godt i en hektisk arbeidshverdag fylt med utfordringer. Hun er flink til å tilpasse seg ulike mennesker, ersamarbeidsvillig og tar fort til seg ny kunnskap. Hun er selvgående, initiativrik og en pådriver for å oppnå fremdrift og resultater.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Endringsledelse
  • Testledelse
  • ITIL / IT Service Management
  • Smidig prosjektmetodikk
  • Kartlegge arbeidsprosesser
  • Microsoft 365
  • Rapportering og budsjettering