Hvem vi er / Profil

Andreas Bjordal

Manager

Prosjektleder, teamleder og rådgiver. Strukturert og uredd prosjektleder som er lidenskapelig opptatt av å skape gode relasjoner i team og prosjekter.

Andreas Bjordal

Hovederfaring

Andreas er en PRINCE2-, SAFe og SCRUM Master-sertifisert prosjektleder og teamleder. Han har opparbeidet seg 4 års erfaring fra prosjektledelse og agil utviklingsledelse fra ulike bransjer, i både offentlig og privat sektor. I tillegg til innehar Andreas en internasjonal mastergrad i økonomi og administrasjon fra NHH. Kombinasjonen av økonomi og teknologi har gjort han godt egnet til å jobbe i grensesnittet mellom forretning og de tekniske miljøene.

Han har blant annet vært scrum master for multinasjonale team, han har ledet utrullingsprosjekter, utviklingsprosjekter og vært involvert i store programmer.

Samtidig som prosjektarbeid har Andreas det siste året vært teamleder med personalansvar for et team på 10 personer.

Som person er Andreas strukturert, omgjengelig og uredd i initiativtaking og utfordring av det etablerte. Han er også lidenskapelig opptatt av å skape gode relasjoner og et positivt arbeidsmiljø i team og prosjekt.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Teamledelse
  • Agile metoder
  • Rådgivning
  • Scrum master