Hvem vi er / Profil

Tore Fevolden

Director

Tore har lang erfaring med forretningsutvikling, digitalisering og cybersikkerhet. Han har ledet kritiske prosjekter og program hvor fokus på å bygge bro mellom teknologi og det kommersielle grenseland kommer høyt opp på agendaen.

Tore Fevolden

Hovederfaring

Tore har over 20 års erfaring i resultatforbedring gjennom å være en brobygger mellom teknologi og det kommersielle grenseland. Han har innehatt ulike roller fra rådgiver til diverse topplederstillinger i spennet mellom vekstselskap til modne konsern, i et svært bredt spekter av industri. I de siste årene har han ledet flere kritiske prosjekter og program mot tjenesteleverandører, operatører og kunder i Skandinavia. Ansvarsområdene ligger i skjæringspunktet mellom forretningsstrategi og virksomhetsstyring hvor teknologi hele tiden har vært base for gjennomføringen.

Tore besitter spisskompetanse innen cyber-sikkerhet, og har ledet globale og nasjonale divisjoner og avdelinger med ansvar for kommersiell utvikling, implementering og drift av sikkerhetsporteføljer. Videre har Tore også ledet større PMO-organisasjoner hvor fokus har vært porteføljestyring og utvikling av beste praksis i flerkulturelle team og på tvers av geografi.

Som person er Tore positiv, analytisk og målorientert. Han har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, og er vant til å jobbe med alle nivåer i større og mindre organisasjoner.

Nøkkelkompetanse

  • Strategi
  • Anskaffelser
  • Program- og prosjektledelse
  • Porteføljestyring
  • Transformasjon
  • Virksomhetsstyring
  • Cybersecurity