Hvem vi er / Profil

Marianne Hope

Director

Erfaren prosjekt- og produktleder med sterkt engasjement for å utvikle tverrfaglige team som leverer gode resultater.

Marianne Hope

Hovederfaring

Marianne er en erfaren konsulent med 14 års års erfaring innenfor utvikling av digitale produkter, økonomi- og virksomhetsstyring, data- og analyse, operasjonell forbedring, og ledelse av ulike endringsprosesser. Hun har de siste årene opparbeidet seg bred kompetanse innenfor smidige arbeidsmetoder, og har hatt roller som agil coach, teamleder for smidige utviklingsteam, og interim produktleder for små og store produktteam. Hun ble sertifisert Scrum Product Owner (CSPO) i 2018.                     

Marianne har god erfaring med operasjonalisering av strategi og smidig virksomhetsstyring ved bruk av OKR, og har hjulpet virksomheter med å bli mer datadrevet i sine beslutningsprosesser.                                                         

Marianne har en variert bransjeerfaring som strekker seg fra gründermiljøer til større tradisjonelle offentlige virksomheter. Hennes kombinasjon av sterk teknisk forståelse, strategi- og forretningsteft, sammen med bred erfaring med ledelse og interessenthåndtering gjør henne til en verdifull ressurs for tverrfaglige team og ledergrupper i virksomheter med ambisiøse mål.                                                                 

Marianne er kjent for sitt sterke engasjement, tydelige kommunikasjonsstil og evne til å utfordre virksomheter til å strekke seg mot felles mål.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Produktledelse
  • Agil coach
  • Smidig virksomhetsstyring (OKR)
  • Innovasjon og smidig produktutvikling
  • Teamledelse