Hvem vi er / Profil

Rebecka Henrysson

Senior Manager

Rebecka er Senior Manager i Gritera med stor passion for agil metodikk og prosjektledelse. Åpenhet, kommunikasjon og tjenende lederskap, er verdier som har høy betydning i hennes prosjekter. 

Rebecka Henrysson

Hovederfaring

Rebecka har flere års erfaring av gjennomføring av komplekse digitaliseringsprosjekter. Som prosjektleder har Rebecka bland annet jobbet med kvalitetsforbedring samt implementering av ERP- og CRM-systemer, og har vært ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av leveranser.  

Videre har hun jobbet med agil metodikk i flere år og spesialisert seg på å få opp en agil organisering og styring hos kunder som ikke har brukt det før. I sin rolle som scrum master for flere omfattende digitaliseringsprosjekter har hun også fokusert mye på prosessledelse. Rebecka sine gode organisatoriske evner matcher perfekt i alle faser, fra konseptutredning og planlegging, til gjennomføring og gevinstrealisering.

Rebecka motiveres av utfordringer og får tilbakemelding på at hun er ansvarlig og utfører oppgavene sine med stor energi og profesjonalitet. Hun er strukturert og organisert, og ønsker å bruke sine tidligere arbeidserfaringer til å sikre god prosjektledelse. 

Rebecka er sertifisert i PRINCE2, SAFe Scrum Master og LEAN. 

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Programledelse
  • Agil metodikk
  • Scrum Master/ Product Owner
  • Teamledelse
  • Digitalisering