Hvem vi er / Profil

Lars Gaarder Søstrand

Director

Lars har 14 års erfaring som konsulent og fra ulike stillinger i industrien. Rutinert prosjektleder som trives særlig godt på prosjekter i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Mye erfaring med prosess, lean, endringsledelse, strategi.

Lars Gaarder Søstrand

Hovederfaring

Lars er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har totalt 14 års erfaring som konsulent i Accenture, Karabin og Gritera, samt fra ulike stillinger i industrien.

Lars er en rutinert prosjektleder som trives særlig godt på prosjekter i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Han har bred erfaring fra endringsarbeid, for eksempel i forbindelse med omlegging til nye ERP-systemer, operasjonelle forbedringer og implementering av strategiske initiativer. 

Han har jobbet med endringsledelse og forbedringsarbeid i flere bransjer, blant annet forsvar, shipping, automotive, telecom og offentlig helse. Hos flere av kundene har han rådgitt på toppledernivå.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Prosess og lean
  • ERP-implementeringer
  • Endringsledelse
  • Strategi