Hvem vi er / Profil

Miriam Huse

Senior Consultant

Miriam er seniorkonsulent i Gritera med kompetanse innen prosjektkoordinering, forretningsutvikling og endringsledelse. Hun er en engasjert, nysgjerrig og løsningsorientert rådgiver. 

Miriam Huse

Hovederfaring

Miriam er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med spesialisering innen endringsledelse. Hun har 2,5 års erfaring som konsulent og har jobbet med strategi- og IT-prosjekter innenfor et bredt spekter av bransjer. Hun har erfaring med datadrevet beslutningstaking, analyse og forretningsutvikling. 

Gjennom prosjektene Miriam har vært en del av, har hun opparbeidet seg kompetanse innen blant annet strategisk endringsledelse, gevinstrealisering, datamigrering og agil metodikk. Hun har god kjennskap til Microsoft 365 og er sertifisert SAFe® Agilist.

Som person er Miriam positiv, omgjengelig og løsningsorientert. Hun setter seg raskt inn i nye problemstillinger og ønsker å komme frem til best mulig løsning for alle involverte parter. Miriam er opptatt av gode relasjoner og menneskene rundt seg, og søker å skape motivasjon og trivsel i teamet.

 

Nøkkelkompetanse

  • PMO
  • Prosjektkoordinering
  • Forretningsutvikling
  • Endringsledelse
  • Microsoft 365