Hvem vi er / Profil

Arild Dregelid

Director

Ansvarlig for offentlig sektor, der han har lang erfaring. Arild brenner for god ledelse og å ta i bruk moderne teknologi for å utvikle og forbedre virksomheter.

Arild Dregelid

Hovederfaring

Arild Dregelid har over 20 års erfaring som leder i offentlig virksomhet. Han har bred kompetanse innen strategiprosesser, program- og prosjektledelse, virksomhetsstyring, omstilling samt operasjoner og logistikk. Digitalisering og endringsledelse har gjennomgående vært sentrale oppgaver. 

De siste 6 år har Arild ledet to store og omfattende IT-programmer i Forsvaret og Helse Sør-Øst, der formålet har vært å modernisere, digitalisere, omstille og effektivisere virksomheten. Begge programmene har hatt en omfattende og kompleks prosjektportefølje med mange interne og eksterne interessenter.

Som person er Arild analytisk, løsningsorientert, engasjert og utholdende. Han har et helhetlig, strategisk perspektiv, men evner å gå i dybden der det er nødvendig for å finne årsakssammenhenger. Arild setter mål og når de gjennom teamarbeid, og liker å lede komplekse oppgaver som krever omstilling og endring. 

Arild har også lang, relevant erfaring innen rekruttering, lederutvelgelse og mentorering og har hatt en rekke lederverv som frivillig innen idretten.

Nøkkelkompetanse

  • Strategiutvikling og -gjennomføring
  • Program- og prosjektledelse
  • Virksomhetsstyring
  • Digitalisering
  • Omstilling og endringsledelse