Hvem vi er / Profil

Martine Gude Aamodt

Senior Manager

Konsulent med mange års erfaring fra prosjektarbeid. Opptatt av god kommunikasjon og samhandling som viktig suksessfaktor i virksomheter og prosjekter.

Martine Gude Aamodt

Hovederfaring

Martine har lang erfaring med prosjektarbeid og har de siste seks årene bistått ulike prosjekter som konsulent. Oppdragene har hovedsaklig vært IKT-prosjekter i både privat og offentlig sektor der Martine blant annet har hatt roller som testleder og prosjektleder. Gjennom disse oppdragene har Martine vært involvert i prosjektenes ulike faser og har erfaring fra anskaffelses-, implementerings- og gjennomføringsfasen. Martine har gjennom dette arbeidet opparbeidet kompetanse knyttet til planlegging, oppfølging av kontrakt og budsjett, estimering, risikohåndtering, utarbeidelse av kravspesifikasjoner og oppfølging av tekniske løsninger og leverandører.

Prosjektene Martine har arbeidet i har vært komplekse der flere avdelinger har jobbet sammen for å nå et felles mål og hun er vant til å håndtere ulike avdelinger og deres prioriteringer. Martine har evne til å kommunisere på et IT-teknisk og mellommenneskelig nivå og har god dialog med ulike prosjektmedlemmer, ansatte hos kunden, sluttbrukere, leverandører og tekniske ressurser.

Som person er Martine strukturert, setter seg raskt inn i arbeidsoppgaver, jobber selvstendig og har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk. Martine er sertifisert i henhold til PRINCE2 Foundation, PRINCE 2 Agile og Scrum Product Owner.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Testledelse
  • Smidig metodikk
  • Anskaffelser