Hvem vi er / Profil

Bjørn Harald Drangsholt

Director

Funksjonell arkitekt og prosessdriver med lang erfaring innen applikasjonsutvikling og kravspesifisering. Bjørn er en analytisk og strukturert rådgiver som bygger bro mellom teknologi og fag, og som sammen med kunden finner pragmatiske løsninger på de underliggende behov.

Bjørn Harald Drangsholt

Hovederfaring

Bjørn har over ti års erfaring med applikasjonsutvikling og IT-prosjekter fra privat og offentlig sektor, innen fagområdene skatt, helse og politi. Der han har opparbeidet seg solid kompetanse som funksjonell arkitekt med ansvar for kravspesifisering og behovsanalyse, samt å lede tverrfaglige team i jakt på gode løsninger.

Bjørn fungerer ofte som prosessdriver og teamlead i prosjektene han bidrar inn i, og med funksjonell forståelse, teknisk innsikt og gode evner til kommunikasjon sørger han for et fint samspill mellom utviklere og ikke-tekniske fagpersoner.

Bjørn er en løsningsorientert, initiativrik og ansvarsfull person som det er lett å samarbeide med. Med sitt analytiske og strukturerte tankesett setter han seg raskt inn i problemstillinger, som han deretter angriper systematisk og målrettet.

Nøkkelkompetanse

  • Kravspesifisering
  • Behovsanalyse
  • Prosessledelse
  • Rapportering og økonomistyring