Hvem vi er / Profil

Jørgen Toftevaag

Manager

Team-, og produktleder med sterkt ønske om å lage og levere gode IT-løsninger for alle interessenter. Brenner for gode relasjoner og ærlig kommunikasjon, og at man sammen leverer løsninger av verdi.

Jørgen Toftevaag

Hovederfaring

Jørgen har erfaring med smidig utvikling i små og store utviklingsprosjekter, både som prosjektleder og scrum- master, men hovedsakelig som teamleder. Han har opparbeidet seg solid gjennomføringsevne for IT-prosjekter gjennom roller hvor har jobbet tett med alle nivå i organisasjoner. Han har også inngående kjennskap til både kunde-, leverandør- og interessenthåndtering.

Som person er Jørgen positiv, empatisk og nysgjerrig. Han har både jobbet innenfor offentlig sektor, som tilskuddsforvaltning og integrering, og privat sektor, som telekom og shipping.

Jørgen fokuserer på team- og produktledelse, og trives særdeles godt i tverrfaglige team som kan levere de produktene og løsningene som gir mest verdi for brukerne.

Med sin utdanning innenfor økonomi og arbeidserfaring fra IT-konsulentbransjen har Jørgen en bakgrunn som gjør han i stand til å være bindeleddet mellom utvikling og forretning.

Jørgen er sertifisert i PRINCE2-prosjektledelsesmetodikk, samt ScrumMaster for agil metodikk.

Nøkkelkompetanse

  • Smidig teamledelse
  • Scrum-master
  • Digital produktledelse og -utvikling
  • IT-implementering