Hvem vi er / Profil

Evelina Bakland

Senior Manager

Evelina er senior manager med erfaring som testleder, tester og scrum master. Hun er opptatt av å levere kvalitet og å bygge gode relasjoner i alle ledd.

Evelina Bakland

Hovederfaring

Evelina har mange års erfaring innen IT som testleder, delprosjektleder, funksjonell- og teknisk tester. Hun har jobbet i sektorer som telekom, retail og helse med ansvar for kvalitetssikring av store leveranser innen websystemer, integrasjoner, mobilapplikasjoner og nettverksinfrastruktur. I flere av prosjektene har hun bygget opp test-team fra grunnen av, og etablert rammeverk for test og leveranser. Hun har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av systemtest, Ende-til ende og Akseptansetest. Utfordringer tar hun på strak arm og er godt vant med høyt tempo og bratte læringskurver. 

Nøkkelkompetanse

  • Testledelse
  • Test
  • Agil metodikk
  • Scrum master