Hvem vi er / Profil

Pernille Løtveit Berg

Director

Director i Gritera og erfaren prosjektleder som motiveres av å komme frem til løsninger som både er spennende å utvikle og løser reelle behov.

Pernille Løtveit Berg

Hovederfaring

Pernille er en erfaren prosjektleder med mer enn 10 års erfaring innenfor planlegging, implementering og drift av strategiske IT-løsninger. Pernille har hatt roller som kundeansvarlig, prosjektleder, endringsleder og vedlikeholdsleder for virksomhetskritiske løsninger i både privat og offentlig sektor. I leveransene har fokus vært på å levere i henhold til avtalt tid, budsjett og kvalitet. I vedlikehold av løsninger har fokus vært på etterlevelse av avtalte tjenestenivåer, kvalitet, kundeoppfølging, teamledelse og kontinuerlig forbedring av leveransene. Pernille har også vært mentor og personalansvarlig, og trives godt i roller hvor hun får bygge team og samhold for å levere gode løsninger.

Pernille har erfaring med både leverandøroppfølging og som kundeansvarlig, noe som gir henne et unikt perspektiv som prosjektleder. Hun er sertifisert Prince2 Practitioner, og har de siste årene spisset sin kompetanse innenfor analyse, målsetting, kravdefinisjon og planlegging av IT-prosjekter.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Vedlikehold
  • Endringsledelse