Hvem vi er / Profil

Martin Lund

Director

Martin er Director i Gritera og har over 10 års erfaring fra konsulentbransjen. Han er en erfaren konsulent med kunnskap og erfaring fra mange roller i IT prosjekter i privat og offentlig sektor.

Martin Lund

Hovederfaring

De siste årene har Martin innehatt mange ulike roller i IT prosjekter, han har solid erfaring innen prosjektledelse, leveranseledelse, IT-implementeringsarbeid, strategiske analyser og data management innen flere bransjer. 

Blant områdene han har mest erfaring er strategiske analyser av hvordan IT kan støtte forretningsmessige krav. Han har jobbet mye med utvikling av bedre tjenester og mer effektive arbeidsprosesser knyttet til digitalisering, hvilke nye muligheter som ligger i teknisk utvikling, og hva som kreves for å oppnå gevinst fra denne utviklingen.

Martin er analytisk og strukturert. Han har derfor hatt flere nøkkelroller i prosjekter som bygger på analyse av store mengder data. Han er god til å løfte perspektivet, se problemstillinger fra andre vinkler og foreslå alternative løsninger.

Gjennom arbeid i mange ulike prosjekter har Martin også opparbeidet mye erfaring knyttet til koordinering og strukturering av problemstillinger og arbeidsoppgaver som involverer mange interessenter. Han er god til å kommunisere med både kollegaer og kunder. Med både teknisk og funksjonell kompetanse, har han ofte vært en viktig bidragsyter i diskusjoner mellom forretning og IT.

Martin har også tidligere ledererfaring både fra Forsvaret og Accenture Norge.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Drift- og prosesstransformasjon
  • IT-strategi
  • Vareflyt / Supply Chain Management
  • Dataanalyse
  • Anskaffelser