Hvem vi er / Profil

Martin Lund

Director

Martin er ansvarlig for prosjektledelse i Gritera. Han har lang erfaring fra konsulentbransjen og solid kompetanse innen prosjektledelse, drift- og prosesstransformasjon, strategi, og data management.

Martin Lund

Hovederfaring

Martin arbeider mye med Dagligvare og varehandel, og har bistått flere av de største nordiske aktørene med prosessendringer innen vareflyt (Supply Chain Management), og ledelse av tekniske systemtilpasninger innen SAP.

Veikart og planverk for systemimplementering, samt gevinstrealisering & analyse måloppnåelse er andre områder hvor Martin har mye kunnskap.

Som person er Martin analytisk og strukturert. Flere av hans prosjekter bygger på analyse av store mengder data. Han er god til å løfte perspektivet, se problemstillinger fra andre vinkler og til å foreslå alternative løsninger.

Gjennom ledende roller i tverrfaglige prosjekter har Martin opparbeidet mye erfaring knyttet til strukturering og koordinering av problemstillinger som involverer mange interessenter. Han vektlegger tydelig kommunikasjon i arbeidet, og med sin tekniske og funksjonelle kompetanse er han ofte en viktig bidragsyter i diskusjoner mellom forretning og IT. Martin har også tidligere ledererfaring både fra Forsvaret og Accenture Norge.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Drift- og prosesstransformasjon
  • IT-strategi
  • Supply Chain Management
  • Dataanalyse
  • Anskaffelser