Hvem vi er / Profil

Magnus Jensen Høydal

Director

Erfaren rådgiver med innen sourcing og virksomhetsstyring. Opptatt av å skape høyest mulig avkastning for for kunden ved å bygge bro mellom strategi og gjennomføring.

Magnus Jensen Høydal

Hovederfaring

Magnus har over ti års erfaring fra kundesiden innen sourcing, fra en rekke bransjer og noen av de større selskapene i Norden. Han har personlig drevet større strategiske anskaffelser innen både outsourcing, offshoring og anskaffelse av kjernesystemer. Han har også erfaring med å utvikle og realisere sourcingstrategier, innkjøpsprosesser, kostnadsoptimering og leverandørstyring på tvers av IT organisasjonen.

Han har solid kompetanse innen porteføljestyring, økonomistyring, strategi- og virksomhetsutvikling gjennom lederroller innen IT. Han har jobbet på tvers av avdelinger og forretningsområder med fokus på effektiv strategirealisering, strukturering og optimering av ressursbruk.

Magnus har bakgrunn innen økonomi, og bringer en solid kommersiell forståelse inn i arbeidet kombinert med en evne til å effektivt sette seg inn i kundens behov og problemstilling. 

Nøkkelkompetanse

  • IT-anskaffelser
  • Porteføljestyring
  • Forhandlinger og kontraktsledelse
  • Virksomhetsstyring
  • Strategi og organisasjonssutvikling