Hvem vi er / Profil

Lasse Lægreid

Director

Programleder med lang erfaring fra endringsledelse og gevinststyring. Brenner for å levere gode sømløse løsninger som gjør brukerne i stand til å levere det lille ekstra.

Lasse Lægreid

Hovederfaring

Lasse Lægreid er en engasjert og dedikert program- og prosjektleder som brenner for tverrfaglige team og produktutvikling. Lasse er opptatt av omforente målsettinger, gode kunde- og brukeropplevelser, endringsledelse og gevinststyring for å sikre vellykket gjennomføring.

Han har lang erfaring med å lede programmer og prosjekter og benytter både tradisjonelle og smidige leveransemetoder. Lasse har ledet flerkulturelle team, både virtuelle og samlokaliserte samarbeidsformer.

Som person er Lasse engasjert, analytisk, målbevisst, proaktiv og nysgjerrig. Han jobber aktivt for at programmer og prosjekter benytter metoder som er i henhold til beste praksis og at det aktivt brukes lessons learned underveis, og mellom programmer og prosjekter.

Nøkkelkompetanse

  • Program- og prosjektledelse
  • Porteføljestyring
  • Digitalisering
  • Endringsledelse
  • Anskaffelser