Hvem vi er / Profil

Jonas Fellkjær

Manager

Jonas er rådgiver med flere års erfaring innen prosjektledelse, teknologi, systemimplementering og IT-forvaltning. Han er opptatt av å skape tillit og bygge relasjoner, sikre strukturert fremdrift og god involvering av prosjektressurser.

Jonas Fellkjær

Hovederfaring

Jonas har flere års erfaring fra IT-prosjektet i privat og offentlig sektor, primært som prosjektleder. Han har ledet flere implementerings- og utrullingsprosjekter, og har opparbeidet seg solid erfaring som prosjektleder både på kunde- og leverandørsiden. Det siste året har han jobbet som strategisk og operasjonell rådgiver innen IT-forvaltning og sikkerhet. 

Jonas er godt vant til å samarbeide med ulike fagmiljøer, og trives i skjæringspunktet mellom IT og forretning. Han har god teknisk forståelse og erfaring med hvordan teknologi kan utnyttes for å legge til rette for økt produktivitet og verdiskapning. Jonas sin fremste styrke ligger i å sikre strukturert fremdrift og god involvering av prosjektressurser.

Som person er Jonas strukturert, løsningsorientert, tilpasningsdyktig og positiv. Han er sertifisert i PRINCE2 Foundation, Management of Portfolios Foundation (MoP), Certified Associate in Project Management (CAPM), Scrum Master og Azure Fundamentals.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Systemimplementering
  • ERP
  • IT-forvaltning
  • Digitalisering