Hvem vi er / Profil

Jan Tellefsen

Assosiert rådgiver

Teknologioptimist som får energi av å strukturere forretningsproblemer og finne teknologiske løsninger. Pragmatisk og løsningsorientert, med god metodeforståelse og lang prosjekterfaring i bunn.

Jan Tellefsen

Hovederfaring

Jan har over 20 års erfaring fra forretningsdrevne teknologiprosjekter, som prosjektleder eller -deltaker. Han har også vært medlem av flere styringsgrupper, i tillegg til å være kjøper av teknologiprosjekter og -konsulenter.

Prosjektene Jan involveres i krever gjerne tett samarbeid mellom ulike forretningsområder og IT, hvor han drar nytte av sin kommersielle bakgrunn og brede teknologierfaring. Jan har også vært ansvarlig for flere vekst- og forretningsutviklingsprosjekter.

Jan er strukturert og analytisk anlagt, med en åpen, positiv og inkluderende arbeidsstil.​

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse og -styring
  • Forretningsutvikling, vekst og digitale strategier
  • Gevinstberegninger, business case-utvikling
  • IT-anskaffelser