Hvem vi er / Profil

Gry Evita Sivertsen

Senior Manager

Gry Evita er leder for Stavangerkontoret og er COO i Gritera Security. Hun er en resultatorientert sikkerhetsekspert med en imponerende karriere som sikkerhetssjef i et SaaS-selskap.

Gry Evita Sivertsen

Hovederfaring

Gry er kjent for sin dedikasjon og erfaring innen informasjonssikkerhet og sertifisering. Hun er leder for Stavangerkontoret og er COO i Gritera Security. I løpet av sine 6 år som sikkerhetssjef, har hun oppnådd ISO 27001- og ISO 27701-sertifiseringer, og etablert et omfattende styringssystem. 

Som sikkerhetssjef var Gry ansvarlig for å sikre at selskapet oppfylte de høyeste standardene for informasjonssikkerhet. Hun utviklet og implementerte alle nødvendige policyer, prosesser og retningslinjer for å oppnå ISO 27001-sertifiseringen. Dette inkluderte utforming av et omfattende ledelsessystem og gjennomføring av regelmessige risiko- og mulighetsvurderinger. 

I tillegg ledet Gry arbeidet med å oppnå ISO 27701-sertifiseringen, en standard som fokuserer på personvern og personopplysninger. Selskapet ble det andre i Norge til å oppnå denne prestisjetunge sertifiseringen under hennes ledelse. Gry utviklet og implementerte nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av personvernbestemmelser, og utarbeidet retningslinjer for håndtering av personopplysninger. 

Gry hadde også ansvaret for å etablere og vedlikeholde et robust ledelsessystem for å sikre at alle sikkerhetspraksiser ble overholdt. Hun rapporterte regelmessig til styret og ledelsen om sikkerhetsstatus og fremdrift, og ga råd om potensielle forbedringsområder. Gjennom sitt arbeid med å bygge opp bedriftens intranett og asset-register, sikret Gry at selskapets eiendeler og data var riktig identifisert, beskyttet og forvaltet. 

Gry sine prestasjoner som sikkerhetssjef har bidratt til å bygge en solid og pålitelig sikkerhetskultur i organisasjonen. Hennes lederskap og ekspertise har vært avgjørende for selskapets suksess innen informasjonssikkerhet.

Nøkkelkompetanse

  • Cybersikkerhet
  • Personvern
  • AI
  • ISO27001
  • ISO27701
  • ISO42001
  • Regulatorisk Cyber