Hvem vi er / Profil

Yngve Mongstad

Director

Rådgiver med lang erfaring innen prosjektledelse, teknologi, forretningsprosesser og systemimplementering. Lidenskapelig opptatt av å utgjøre en forskjell og skape varig verdi sammen med kunden.

Yngve Mongstad

Hovederfaring

Yngve har over 10 års konsulenterfaring og innehar bred erfaring innen prosjektledelse, systemimplementeringer og forretningsprosesser for flere ledende aktører på tvers av bransjer i Norge. Han har meget sterk forretning- og teknologiforståelse og en unik evne til å både se helheten i komplekse problemstillinger i tillegg til detaljene på tvers av fagområder. 

Yngve har jobbet mye i grensesnittet mellom økonomi og teknologi, bl.a. innenfor styringsmodell, økonomiprosesser, finansiell planlegging og rapportering i tillegg til digitaliseringsprosjekter og implementeringer. 

Som person er Yngve er proaktiv, løsningsorientert, har et strukturert og helhetlig ende-til-ende perspektiv og opptatt av å sikre god kommunikasjon og involvering. Han er vant til å samarbeide med alle nivåer av en organsiasjon og har ofte en rolle som både kombinerer og krever god forstålse av både IT og forretning i alle ledd. 

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Virksomhetsstyring
  • Finansiell planlegging og rapportering
  • Anskaffelser
  • Systemimplementering