Hvem vi er / Profil

Mayouran Navaratnarajah

Senior Consultant

Mayo er seniorkonsulent i Gritera med kompetanse innen informasjonssikkerhet, risikostyring, ledelse og strategi. Han har en stor interesse for sikkerhet, og mener at nøkkelen til kvalitet i prosjekter er å lytte og forstå kundens situasjon og behov for å gi tilpassede løsninger. 

Mayouran Navaratnarajah

Hovederfaring

Mayo har en master i informasjonssikkerhet med en bachelor i programmering og nettverk. Han har også jobbet med teknisk hendelseshåndtering i SOC under studiet. Med denne bakgrunnen skiller Mayo seg ut i sin evne til forstå sammenhenger på tvers av mennesker, prosesser og teknologi i sin rolle som sikkerhetsrådgiver. 

Mayo har 2,5 års erfaring som sikkerhetsrådgiver hvor han har vært med på å lede og drive store cyber transformasjon prosjekter, risikovurderinger, GRC, ISMS, anskaffelse av sikkerhetsløsninger, sikkerhetsrevisjoner og compliance. Han har også erfaring med å drive PMO og CISO rådgivning, i tillegg til å etablere kontroll rammeverk som NIST i organisasjoner. 

Mayo kommuniserer godt med interessenter og prosjektmedarbeidere, og jobber tett med interne og eksterne for å levere systematiske leveranser med kvalitet. Han er god til å lede og koordinere både store og små prosjekter gjennom hans evne til å drive, planlegge og kommunisere, i tillegg til å skape gode relasjoner og trivsel med de han jobber med. 

Nøkkelkompetanse

  • Informasjonssikkerhetsstyring
  • Prosjektledelse
  • Governance, Risk and Compliance (GRC)
  • PMO
  • CISO rådgivning
  • Sikkerhetsarkitektur