Hvem vi er / Profil

Jørgen Mathiesen

Manager

Ledelseskonsulent med ansvar for finanssektoren i Gritera. Brennende engasjement for samspillet mellom mennesker og teknologi.

Jørgen Mathiesen

Hovederfaring

Jørgen Mathiesen har fem års erfaring med smidig arbeidsmetodikk, prosessoptimalisering, gap-analyser, endringsledelse, ERP implementeringer og IT-arkitektur. De siste årene har Jørgen sittet i roller som prosjekt- og teamleder i organisasjoner der han har bistått i digitaliseringsprosjekter og prosessforbedringer.

Jørgen har god forretningsforståelse og har ofte vært bindeledd mellom IT og forretning. Med sin mastergrad i finans og maskinlæring, og med sin tidligere stilling som økonomiansvarlig og tekniske prosjekterfaring, kan Jørgen kommunisere med alle nivåer i organisasjonen. 

Sektorerfaringen Jørgen har opparbeidet seg er i hovedsak innen finans, maritim, energi, olje og gass, logistikk og offentlig.

Som person er Jørgen empatisk, analytisk og en pragmatisk tenker som kommer opp med gode løsninger på kompliserte problemer. Han er en dyktig og empatisk leder som, skaper engasjement, tar initiativ og driver frem prosjekter. Jørgen er sertifisert i Prince 2, Scrum Master for agil metodikk og RPA og ERP systemer.

Nøkkelkompetanse

  • Prosjektledelse
  • Prosessoptimalisering
  • Digitalisering
  • Ledelse av agile team
  • Analyse
  • Endringsledelse